Jeroen den Uyl | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Jeroen den Uyl

Partner

Allianties voor maatschappelijke vraagstukken. Maatschappelijke vragen zijn vaak van de overheid, en soms van andere organisaties. Duidelijker wordt steeds meer dat zij dat niet alleen kunnen. Ik help maatschappelijke vraagstukken op te lossen door allianties te slaan. Ik laat het (onvermoede) netwerk van de organisaties wérken. Dat netwerk is een belangrijke succesfactor. Ik breng graag organisaties samen en laat hen samen werken zodat maatschappelijke vraagstukken worden aangepakt.

About me

Hoe doe ik dat?

Door de energie tussen de organisaties en de professionals te laten stromen en hen bewust te maken van hun eigen belang en het belang van derden. Door hun luisterkracht en sensitiviteit te versterken. Dat vergt ook vrij en kwetsbaar durven zijn; om je eigen belang te formuleren, om creatieve ideeën in te brengen, om samen naar winst te zoeken. Ongelijksoortige organisaties koppelen creëert nieuwe kansen. De allianties die ontstaan, zijn gebaseerd op wederzijdse belangen, Mutual Gains.

Ik doe dat als partner voor gemeenten, corporaties en bedrijven. Ik baseer me op mijn ervaring in sociale, fysieke en economische vernieuwing, mijn politieke ervaring, en mijn praktijk in het creëren van allianties. Zo ben ik heel trots op het kenniscentrum voor duurzame mode. Ik creëerde een alliantie van bedrijven, onderwijsinstellingen etc. die duurzame economische groei creëert.
Ik doe dat geestdriftig, realistisch en volhardend.

Geestdrift, realisme en volharding

Blogs

  • De drie geheimen van cocreatie

    05 september 2018 Lees verder
  • It takes companies to raise a neighbourhood

    18 december 2017 Lees verder
  • Ouders die betrokken zijn bij school

    06 december 2017 Lees verder