Mensen | Page 10 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Mensen

Maurits Mares

Maurits Mares

Associate Zorg

Als adviseur initieer en ondersteun ik verandering binnen organisaties vanuit een gezonde balans tussen mensen en processen. Ik help keuzes te maken, en te implementeren, welke zijn gebaseerd op de veranderende zorgvragen in de markt. Dit in plaats van de traditionele aanbodsturing. Hierbij streef ik ernaar dat mijn inspanningen een (in)directe bijdrage leveren aan de zorg voor patiënten.

Joost Meijer

Joost Meijer

Adviseur

Als adviseur assetmanagement houd ik mij bezig met onze infrastructuur optimaal voor te bereiden op de toekomst. Door scherp te stellen welke prestatie de infrastructuur moet leveren, komen we tot bewuste keuzes in investering en onderhoud. Afstemming (intern en extern), creativiteit in de aanpak en een gedragen resultaat staan centraal in mijn projecten.

Pim Meijer

Pim Meijer

Adviseur

Het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen staat voor mij centraal. Hierbij typeert "Anders denken, gewoon doen" mijn manier van werken. Ik breng nieuwe manieren van denken en werken binnen complexe vragen en verhoudingen. Zonder het doel uit het oog te verliezen laat ik mij hierbij niet beperken door bestaande patronen.

Sjoerd Memelink

Sjoerd Memelink

Partner

Goede, slimme en gezonde gebouwen die organisaties en mensen beter laten presteren zijn het doel in mijn projecten. Huisvesting is maatwerk en vergt elke keer weer een aanpak passend bij de ambities, uitdagingen en thema’s van de gebruiker. Met diverse opdrachtgevers werk ik met veel plezier samen in zowel maatschappelijke en culturele projecten als projecten voor de commerciële sector om dit succesvol te realiseren.

Sander Merkus

Sander Merkus

Adviseur Narratieve strategievorming

Verhalen zijn de bouwstenen van betekenis binnen besluitvorming, samenwerking en organisatieontwikkeling. Ik verzamel verhalen die leven in de ‘onderstroom’ van organisaties. Daardoor krijg ik inzicht in belangen en spanningen die nergens expliciet beschreven staan maar die deze processen sterk kunnen beïnvloeden. Ondanks formele afspraken en heldere contracten spelen er altijd onzekerheden en onverwachte dynamieken binnen besluitvorming, planvorming en uitvoering. De verhalende methode vormt de sleutel waarmee ik inzicht bied en oplossingen aanreik om processen te verbeteren.

Maarten Moggré

Maarten Moggré

Adviseur

Ik ga voor vernieuwing en variëteit, het liefst op het snijvlak van mens en organisatie. Voor mij zijn belangrijke waarden in mijn werk betrouwbaarheid, integriteit, verantwoordelijkheid en plezier. In gesprek? Neem contact met mij op!

Karen Molenaar

Karen Molenaar

Adviseur

Als adviseur wil ik organisaties en mensen helpen om beter te functioneren. Daarbij word ik het meest enthousiast van opdrachten rondom duurzaamheid en de transitie naar een circulaire economie; voor mij de belangrijkste opgave voor de komende jaren.

Jeroen Moonen

Jeroen Moonen

Partner

Als adviseur contractering richten mijn werkzaamheden zich op complexe en/of innovatieve aanbestedings- en contracteringsvraagstukken, zowel in projectteams als in een adviesrol. Ik ben betrokken bij het opstellen van de contracteringsstrategie en het verzorgen van de Europese aanbesteding. Ik richt mij in hoofdzaak op zowel natte als droge infrastructurele projecten. Ik werk graag op het snijvlak van markt, techniek en juridica, waarbij de uitdaging is om er voor te zorgen dat die op de juiste wijze bij elkaar komen.

mieke moor

mieke moor

Organisatiefilosoof

Als organisatiefilosoof leg ik mij toe op vraagstukken rondom de basale betekenis van ‘organisatie’: het menselijk vermogen om de chaotische werkelijkheid te ordenen. Veel dagelijkse werk wordt hierdoor gedomineerd: met beleidsplannen, strategienota’s, organogrammen proberen we onze complexe wereld te vatten, overzicht te creëren, risico’s te beheersen.

Rutger Morée

Rutger Morée

Senior adviseur

Ik help organisaties in het openbaar bestuur om scherp en kritisch te kijken naar het samenspel van ambities, middelen en resultaten, om vervolgens samen te bezien hoe het (nog) beter kan.