Mensen | Page 10 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Mensen

Maarten Moggré

Maarten Moggré

Adviseur

Wat mij drijft, is duurzame verandering op het snijvlak van mens en organisatie. Belangrijke waarden in mijn werk zijn betrouwbaarheid, integriteit, verantwoordelijkheid en plezier!

Karen Molenaar

Karen Molenaar

Adviseur

Als adviseur wil ik organisaties en mensen helpen om beter te functioneren. Daarbij word ik het meest enthousiast van opdrachten rondom duurzaamheid en de transitie naar een circulaire economie; voor mij de belangrijkste opgave voor de komende jaren.

Jeroen Moonen

Jeroen Moonen

Partner

Als adviseur contractering richten mijn werkzaamheden zich op complexe en/of innovatieve aanbestedings- en contracteringsvraagstukken, zowel in projectteams als in een adviesrol. Ik ben betrokken bij het opstellen van de contracteringsstrategie en het verzorgen van de Europese aanbesteding. Ik richt mij in hoofdzaak op zowel natte als droge infrastructurele projecten. Ik werk graag op het snijvlak van markt, techniek en juridica, waarbij de uitdaging is om er voor te zorgen dat die op de juiste wijze bij elkaar komen.

mieke moor

mieke moor

Organisatiefilosoof

Als organisatiefilosoof leg ik mij toe op vraagstukken rondom de basale betekenis van ‘organisatie’: het menselijk vermogen om de chaotische werkelijkheid te ordenen. Veel dagelijkse werk wordt hierdoor gedomineerd: met beleidsplannen, strategienota’s, organogrammen proberen we onze complexe wereld te vatten, overzicht te creëren, risico’s te beheersen.

Rutger Morée

Rutger Morée

Senior adviseur

Ik help organisaties in het openbaar bestuur om scherp en kritisch te kijken naar het samenspel van ambities, middelen en resultaten, om vervolgens samen te bezien hoe het (nog) beter kan.

Roelof Mulder

Roelof Mulder

Senior adviseur

Transities zijn complexe samenwerkingsopgaven. Ik heb een diepe kennis van de ontwikkelingen die leiden tot de transities en de impact die ze hebben op de samenleving. Ik ken de overheid en het bedrijfsleven van binnenuit en heb gedurende 30 jaar diepgaande kennis en ervaring opgebouwd in de ICT en energiemarkt. Ik stel de maatschappelijke opgave centraal en kom tot krachtige samenwerkingen die noodzakelijk zijn voor grote veranderingen.

Anton Nalbandian

Anton Nalbandian

Adviseur

Ik benader uw huisvestingsopgave vanuit verschillende invalshoeken met een verfrissende blik. Zo kom ik samen met u tot een advies dat heel goed bij u past. Om uw organisatie in beweging te krijgen is het vernieuwen van huisvesting een prachtige kans.

Bouke Nederhof

Bouke Nederhof

Adviseur

Als organisatieadviseur help ik (overheids)organisaties met het versterken van hun programma’s en opgavegericht werken. Dit betekent dat ik in zowel de voorbereiding, de uitvoering als de afronding van deze trajecten help om de werkwijzen inhoudelijk èn methodisch goed in te richten.

Else Nicolai

Else Nicolai

Adviseur

Ik help mensen in organisaties een stap verder in het realiseren van de opgave waar ze voor staan. Dit doe ik door ze kennis te laten maken met hetgeen project- en programmamanagement ze te bieden heeft, maar bovenal door het goede gesprek met ze te voeren en verder door te vragen dan ze gewend zijn. Begrijpen waarom mensen handelen zoals ze handelen, vormt hierin voor mij een belangrijke drijfveer.

Marleen Nicolai

Marleen Nicolai

Senior Adviseur

Systemen en processen zijn hulpmiddelen bij risicomanagement. Maar het zijn in mijn ogen juist de mensen die maken of risicomanagement slaagt.