Mensen | Page 9 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Mensen

Eugène-Emile Kuis

Eugène-Emile Kuis

Associate

Eugène-Emile Kuis has degrees in Geodetic Engineering and Business Administration. He is an experienced Management Consultant professional.

Omar Laghzaoui

Omar Laghzaoui

Adviseur

Wouter Landman

Wouter Landman

Onderzoekende adviseur

Ik ben geboeid door verandering in het primaire proces van publieke uitvoeringsorganisaties. In het primaire proces is het realiseren van verandering vaak het meest weerbarstig. De goedbedoelde ambities en veranderplannen stranden geregeld in de routines die praktische professionals met elkaar hebben ontwikkeld om het werk (goed) te doen. Ik ondersteun organisaties met het ontwikkelen van veranderrepertoire dat het primaire proces wel aanraakt.

Theo Langejan

Theo Langejan

Geassocieerd partner

Besturing van complexe organisaties vraagt om focus in de doelen, een heldere besturingsfilosofie en duidelijkheid over wat er van wie verwacht wordt. Het aanbrengen van juist die focus maakt het mogelijk een juiste basis voor samenwerking te creëren. Het onbevangen onderzoeken en scherpzinnig aanbrengen van die focus is de kern van mijn rol als bestuursadviseur.

Angela Langevoort-Harleman

Angela Langevoort-Harleman

Budgetcontroller

Als counterpart van de projectmanager ben ik verantwoordelijk voor het realiseren van een betrouwbare financiële informatievoorziening ter ondersteuning van besluitvorming in huisvestings- en vastgoedprojecten. Uiteraard binnen de wettelijke kaders en regelgeving. Mijn opdrachtgevers bevinden zich met name binnen de Rijksoverheid, gemeenten, veiligheidsregio’s en de gezondheidszorg.

Roel Lauwerier

Roel Lauwerier

Senior adviseur

Thuis in het publieke domein. Voor complexe vraagstukken met een grote maatschappelijke relevantie kom ik graag mijn bed uit. Op een pragmatische manier zoek ik naar concrete oplossingen. Ik ben vooral actief met evaluatieonderzoeken, governancevraagstukken, (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden en de transformatie van het sociaal domein.

Marc van Leeuwen

Marc van Leeuwen

Managing partner

Samen nieuwe inzichten ontwikkelen, dat heeft mij altijd gedreven als docent. Ik zie dat ook als mijn uitdaging als partner van de onderwijsgroep, om in het onderwijs meer ruimte te maken voor leren. Ik adviseer scholen bij de ontwikkeling van een nieuwe strategie, maar ook bij de inrichting van hun organisatie of vormgeving van nieuwe samenwerkingsverbanden. Vanuit mijn ervaring met innovatieve mogelijkheden van technologie in het onderwijs, komen we tot nieuwe manieren van organiseren. Daardoor wordt beter onderwijs, tegen een lagere prijs mogelijk.

Fianne Lindenaar

Fianne Lindenaar

Partner

In mijn werkend leven heb ik twee grote liefdes: risicomanagement en bouwprojecten. Vaak weet ik deze twee liefdes te combineren, soms houd ik me bezig met ‘slechts’ één van beiden.

Arjan Loesink

Arjan Loesink

Adviseur

Hedendaagse wateropgaven beperken zich doorgaans niet tot het vinden van een technische oplossing. Door de vervlechting met beleidsthema`s als ruimte, klimaat en economie, zijn het complexe samenwerkingsopgaven. Door mijn achtergrond in de ruimtelijke ordening en mijn sterke analytische vaardigheden, ben ik in staat om snel tot de kern van deze vraagstukken te komen. Vanuit mijn maatschappelijke betrokkenheid hecht ik er veel waarde aan om hierbij de belangen van partneroverheden en partijen uit de samenleving mee te nemen.

Anne-Marthe Lohuis

Anne-Marthe Lohuis

Adviseur

Organisatieontwikkeling en professionaliseringsvraagstukken binnen het veiligheidsdomein. Daar word ik enthousiast van! Als adviseur binnen de adviesgroep Veiligheid richt ik mij voornamelijk op de ontwikkeling en professionalisering van zowel mens als organisatie.