Mensen | Page 9 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Mensen

Fianne Lindenaar

Fianne Lindenaar

Partner

In mijn werkend leven heb ik twee grote liefdes: risicomanagement en bouwprojecten. Vaak weet ik deze twee liefdes te combineren, soms houd ik me bezig met ‘slechts’ één van beiden.

Arjan Loesink

Arjan Loesink

Adviseur

Hedendaagse wateropgaven beperken zich doorgaans niet tot het vinden van een technische oplossing. Door de vervlechting met beleidsthema`s als ruimte, klimaat en economie, zijn het complexe samenwerkingsopgaven. Door mijn achtergrond in de ruimtelijke ordening en mijn sterke analytische vaardigheden, ben ik in staat om snel tot de kern van deze vraagstukken te komen. Vanuit mijn maatschappelijke betrokkenheid hecht ik er veel waarde aan om hierbij de belangen van partneroverheden en partijen uit de samenleving mee te nemen.

Anne-Marthe Lohuis

Anne-Marthe Lohuis

Adviseur

Organisatieontwikkeling en professionaliseringsvraagstukken binnen het veiligheidsdomein. Daar word ik enthousiast van! Als adviseur binnen de adviesgroep Veiligheid richt ik mij voornamelijk op de ontwikkeling en professionalisering van zowel mens als organisatie.

Nicolet Luisman

Nicolet Luisman

Adviseur

Als adviseur voor zowel regionale overheden als rijksoverheid vervul ik een rol in het tot uitvoering brengen van projecten. Samenwerking, het creëren van draagvlak zowel intern als extern van de organisatie en resultaatgerichtheid staan voor mij centraal voor een succesvol project. Systems Engineering, Risicomanagement en Strategisch Omgevingsmanagement kunnen daarin ondersteunen. Belangrijk hierin is dat het middelen zijn om een doel te bereiken. Ik maak het werkend.

Maurits Mares

Maurits Mares

Associate Zorg

Als adviseur initieer en ondersteun ik verandering binnen organisaties vanuit een gezonde balans tussen mensen en processen. Ik help keuzes te maken, en te implementeren, welke zijn gebaseerd op de veranderende zorgvragen in de markt. Dit in plaats van de traditionele aanbodsturing. Hierbij streef ik ernaar dat mijn inspanningen een (in)directe bijdrage leveren aan de zorg voor patiënten.

Joost Meijer

Joost Meijer

Adviseur

Als adviseur assetmanagement houd ik mij bezig met onze infrastructuur optimaal voor te bereiden op de toekomst. Door scherp te stellen welke prestatie de infrastructuur moet leveren, komen we tot bewuste keuzes in investering en onderhoud. Afstemming (intern en extern), creativiteit in de aanpak en een gedragen resultaat staan centraal in mijn projecten.

Pim Meijer

Pim Meijer

Adviseur

Het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen staat voor mij centraal. Hierbij typeert "Anders denken, gewoon doen" mijn manier van werken. Ik breng nieuwe manieren van denken en werken binnen complexe vragen en verhoudingen. Zonder het doel uit het oog te verliezen laat ik mij hierbij niet beperken door bestaande patronen.

Sjoerd Memelink

Sjoerd Memelink

Partner

Goede, slimme en gezonde gebouwen die organisaties en mensen beter laten presteren zijn het doel in mijn projecten. Huisvesting is maatwerk en vergt elke keer weer een aanpak passend bij de ambities, uitdagingen en thema’s van de gebruiker. Met diverse opdrachtgevers werk ik met veel plezier samen in zowel maatschappelijke en culturele projecten als projecten voor de commerciële sector om dit succesvol te realiseren.

Sander Merkus

Sander Merkus

Adviseur

Verhalen zijn de bouwstenen van betekenis binnen besluitvorming, samenwerking en organisatieontwikkeling. Ik verzamel verhalen die leven in de ‘onderstroom’ van organisaties. Daardoor krijg ik inzicht in belangen en spanningen die nergens expliciet beschreven staan maar die deze processen sterk kunnen beïnvloeden. Ondanks formele afspraken en heldere contracten spelen er altijd onzekerheden en onverwachte dynamieken binnen besluitvorming, planvorming en uitvoering. De verhalende methode vormt de sleutel waarmee ik inzicht bied en oplossingen aanreik om processen te verbeteren.

Maarten Moggré

Maarten Moggré

Adviseur

Wat mij drijft, is duurzame verandering op het snijvlak van mens en organisatie. Belangrijke waarden in mijn werk zijn betrouwbaarheid, integriteit, verantwoordelijkheid en plezier!