Mensen | Page 9 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Mensen

Marc van Leeuwen

Marc van Leeuwen

Managing partner

Samen nieuwe inzichten ontwikkelen, dat heeft mij altijd gedreven als docent. Ik zie dat ook als mijn uitdaging als partner van de onderwijsgroep, om in het onderwijs meer ruimte te maken voor leren. Ik adviseer scholen bij de ontwikkeling van een nieuwe strategie, maar ook bij de inrichting van hun organisatie of vormgeving van nieuwe samenwerkingsverbanden. Vanuit mijn ervaring met innovatieve mogelijkheden van technologie in het onderwijs, komen we tot nieuwe manieren van organiseren. Daardoor wordt beter onderwijs, tegen een lagere prijs mogelijk.

Fianne Lindenaar

Fianne Lindenaar

Partner

In mijn werkend leven heb ik twee grote liefdes: risicomanagement en bouwprojecten. Vaak weet ik deze twee liefdes te combineren, soms houd ik me bezig met ‘slechts’ één van beiden.

Hans Lodders

Associate

Als programma- of interimmanager richt ik mij voornamelijk op het ontwikkelen van nieuwe organisaties vanuit brede – bijvoorbeeld ‘triple-helix’ - samenwerkingsverbanden. Ook word ik gevraagd om organisaties te verzelfstandigen of te vernieuwen. De trajecten draaien vaak om het in gezamenlijkheid verbeteren van kennis- en talentontwikkeling rond specifieke thema's of sectoren.

Arjan Loesink

Arjan Loesink

Adviseur

Hedendaagse wateropgaven beperken zich doorgaans niet tot het vinden van een technische oplossing. Door de vervlechting met beleidsthema`s als ruimte, klimaat en economie, zijn het complexe samenwerkingsopgaven. Door mijn achtergrond in de ruimtelijke ordening en mijn sterke analytische vaardigheden, ben ik in staat om snel tot de kern van deze vraagstukken te komen. Vanuit mijn maatschappelijke betrokkenheid hecht ik er veel waarde aan om hierbij de belangen van partneroverheden en partijen uit de samenleving mee te nemen.

Anne-Marthe Lohuis

Anne-Marthe Lohuis

Adviseur

Organisatieontwikkeling en professionaliseringsvraagstukken binnen het veiligheidsdomein. Daar word ik enthousiast van! Als adviseur binnen de adviesgroep Veiligheid richt ik mij voornamelijk op de ontwikkeling en professionalisering van zowel mens als organisatie.

Nicolet Luisman

Nicolet Luisman

Adviseur

Als adviseur voor zowel regionale overheden als rijksoverheid vervul ik een rol in het tot uitvoering brengen van projecten. Samenwerking, het creëren van draagvlak zowel intern als extern van de organisatie en resultaatgerichtheid staan voor mij centraal voor een succesvol project. Systems Engineering, Risicomanagement en Strategisch Omgevingsmanagement kunnen daarin ondersteunen. Belangrijk hierin is dat het middelen zijn om een doel te bereiken. Ik maak het werkend.

Maurits Mares

Maurits Mares

Associate Zorg

Als adviseur initieer en ondersteun ik verandering binnen organisaties vanuit een gezonde balans tussen mensen en processen. Ik help keuzes te maken, en te implementeren, welke zijn gebaseerd op de veranderende zorgvragen in de markt. Dit in plaats van de traditionele aanbodsturing. Hierbij streef ik ernaar dat mijn inspanningen een (in)directe bijdrage leveren aan de zorg voor patiënten.

Joost Meijer

Joost Meijer

Adviseur

Als adviseur assetmanagement houd ik mij bezig met onze infrastructuur optimaal voor te bereiden op de toekomst. Door scherp te stellen welke prestatie de infrastructuur moet leveren, komen we tot bewuste keuzes in investering en onderhoud. Afstemming (intern en extern), creativiteit in de aanpak en een gedragen resultaat staan centraal in mijn projecten.

Pim Meijer

Pim Meijer

Adviseur

Het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen staat voor mij centraal. Hierbij typeert "Anders denken, gewoon doen" mijn manier van werken. Ik breng nieuwe manieren van denken en werken binnen complexe vragen en verhoudingen. Zonder het doel uit het oog te verliezen laat ik mij hierbij niet beperken door bestaande patronen, maar kom ik wel tot impact.

Sjoerd Memelink

Sjoerd Memelink

Partner

Goede, slimme en gezonde gebouwen die organisaties en mensen beter laten presteren zijn het doel in mijn projecten. Huisvesting is maatwerk en vergt elke keer weer een aanpak passend bij de ambities, uitdagingen en thema’s van de gebruiker. Met diverse opdrachtgevers werk ik met veel plezier samen in zowel maatschappelijke en culturele projecten als projecten voor de commerciële sector om dit succesvol te realiseren.