Mensen | Page 7 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Mensen

Jochiem Hendriksen

Jochiem Hendriksen

Adviseur

Economische groei, verstedelijking en klimaatverandering zorgen ervoor dat de opgaven in de watersector steeds veelzijdiger en complexer worden. Reden temeer om, waar mogelijk, wateropgaven te combineren met andere ruimtelijke opgaven (wonen, werken, natuur en recreatie etc.). Het is vanwege deze maatschappelijke en fysieke relevantie dat ik me graag in de wereld van water beweeg.

Jos Hillen

Jos Hillen

Senior partner

De kern van mijn werk is het regisseren van projecten en programma’s op het gebied van droge en natte infrastructuur, watermanagement en luchthavens. Ik beweeg mij daarbij op het snijvlak van politiek-bestuurlijke besluitvorming, processen en inhoud: technisch, financieel en milieukundig.

Miranda Hoeksema

Adviseur

Gilles Hofman

Gilles Hofman

Adviseur

Vanuit de overtuiging dat duurzame energie beschikbaar moet worden voor iedereen werk ik aan projecten in de energie infrastructuur. Gedreven vanuit deze visie ondersteun ik organisaties in het ontwikkelen van warmtetransportleidingen, nieuwe elektriciteitsnetten en het gasvrij maken van woonwijken. Dit doe ik aan de hand van kennis in projectmanagement, samenwerkingskunde en strategisch omgevingsmanagement.

Henk Hoogmoed

Henk Hoogmoed

Partner

Als financieel en procesmanager voor gebiedsontwikkelingen houd ik mij bezig met het haalbaar maken van bestuurlijk complexe (her)ontwikkelingsvraagstukken.

Marc Jager

Marc Jager

Geassocieerd partner

Marc Jager Advies & Management en organisatieadviesbureau Twynstra Gudde hebben een overeenkomst gesloten, waarmee Marc Jager zich als geassocieerd partner aan Twynstra Gudde verbindt. Marc heeft langjarige ervaring op politiek en bestuurlijk niveau. Als zelfstandig ondernemer is hij vooral actief als proces- en projectmanager bij publiek-private vraagstukken, veelal energie-gerelateerd. Hij houdt zich samen met Twynstra Gudde met name bezig met het doorontwikkelen van publiek-private samenwerkingsvormen.

Martijn Jansen

Martijn Jansen

Senior partner

Ruim 20 jaar ben ik werkzaam voor een brede groep dienstverleners. Na 7 jaar in dienst te zijn geweest bij een verzekeraar werk ik sinds 1999 als organisatieadviseur. Mijn focus ligt steeds op het grensvlak van de dienstverlener en haar klanten. Belangrijk vind ik dat de klanten van mijn klanten, de effecten van mijn werk merken. Ik combineer mijn kennis van bedrijfsvoering, marketing en organisatieontwikkeling.

Paul Jongejan

Paul Jongejan

Partner

De keuzes op het gebied van bereikbaarheid en infrastructuurontwikkeling worden steeds veelzijdiger. Mijn ambitie is om die complexe vragen terug te brengen tot de essentiële keuzes door middel van heldere afwegingskaders, effectieve besluitvormingsprocessen en slagvaardige uitvoeringsorganisaties. Vanuit de inhoud, de randvoorwaarden tijd, geld en kwaliteit en de bestuurlijke en maatschappelijke context zorg ik voor het richten van de uitvoering, zodat de resultaten altijd ‘goed’ en ‘goed genoeg’ zijn voor de besluitvorming. Tempo maken en houden is daarbij een belangrijk ingrediënt van mijn aanpak.

Jos Kalfsbeek

Jos Kalfsbeek

Senior adviseur

Als adviseur mobiliteit houd ik mij vooral bezig met complexe vraagstukken op het gebied van infrastructuurplanning. Deze vraagstukken bevatten altijd twee componenten: inhoud en strategie.

Petra Kerstens

Petra Kerstens

Geassocieerd Partner

Met mijn werk lever ik graag een bijdrage aan verandervragen bij diverse opdrachtgevers. Ik weet snel tot de kern van uw vraag door te dringen en contact te leggen met uw organisatie. Mijn hart gaat vooral uit naar sectoren waar een maatschappelijke bijdrage mogelijk is.