Mensen | Page 7 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Mensen

Gregor Heemskerk

Gregor Heemskerk

Adviseur

Als adviseur en manager werk ik aan het realiseren van ruimtelijke of economische ambities. Vaak gaat het om processen die complex zijn door een veelvoud van stakeholders en belangen.

Jos Hillen

Jos Hillen

Senior partner

De kern van mijn werk is het regisseren van projecten en programma’s op het gebied van droge en natte infrastructuur, watermanagement en luchthavens. Ik beweeg mij daarbij op het snijvlak van politiek-bestuurlijke besluitvorming, processen en inhoud: technisch, financieel en milieukundig.

Hans Hoepel

Hans Hoepel

Managing partner

Als managing partner geef ik leiding aan één van de adviesgroepen binnen Twynstra Gudde. Mijn werkgebied is sinds 20 jaar het gecombineerde terrein van gezondheidszorg en huisvesting. In heel Nederland heb ik tientallen ziekenhuizen en andere zorginstellingen geadviseerd over vastgoed, nieuwbouw, bedrijfsvoering en financiële aspecten.

Gilles Hofman

Gilles Hofman

Adviseur

Vanuit de overtuiging dat duurzame energie beschikbaar moet worden voor iedereen werk ik aan projecten in de energie infrastructuur. Gedreven vanuit deze visie ondersteun ik organisaties in het ontwikkelen van warmtetransportleidingen, nieuwe elektriciteitsnetten en het gasvrij maken van woonwijken. Dit doe ik aan de hand van kennis in projectmanagement, samenwerkingskunde en strategisch omgevingsmanagement.

Henk Hoogmoed

Henk Hoogmoed

Partner

Als financieel en procesmanager voor gebiedsontwikkelingen houd ik mij bezig met het haalbaar maken van bestuurlijk complexe (her)ontwikkelingsvraagstukken.

Marloes Huuskes

Marloes Huuskes

Adviseur

Ik begeleid organisaties bij (ver)bouwprojecten in zowel de publieke als private sector. Door mijn ervaring in het ontwerptraject en de uitvoering, ben ik bekend met alle facetten van het bouwproces. Het samenbrengen van zowel de wensen van gebruikers, de middelen van de opdrachtgever als de technische mogelijkheden, is daarbij mijn uitdaging.

Marc Jager

Marc Jager

Geassocieerd partner

Marc Jager Advies & Management en organisatieadviesbureau Twynstra Gudde hebben een overeenkomst gesloten, waarmee Marc Jager zich als geassocieerd partner aan Twynstra Gudde verbindt. Marc heeft langjarige ervaring op politiek en bestuurlijk niveau. Als zelfstandig ondernemer is hij vooral actief als proces- en projectmanager bij publiek-private vraagstukken, veelal energie-gerelateerd. Hij houdt zich samen met Twynstra Gudde met name bezig met het doorontwikkelen van publiek-private samenwerkingsvormen.

Martijn Jansen

Martijn Jansen

Senior partner

Ruim 20 jaar ben ik werkzaam voor een brede groep dienstverleners. Na 7 jaar in dienst te zijn geweest bij een verzekeraar werk ik sinds 1999 als organisatieadviseur. Mijn focus ligt steeds op het grensvlak van de dienstverlener en haar klanten. Belangrijk vind ik dat de klanten van mijn klanten, de effecten van mijn werk merken. Ik combineer mijn kennis van bedrijfsvoering, marketing en organisatieontwikkeling.

Paul Jongejan

Paul Jongejan

Partner

De keuzes op het gebied van bereikbaarheid en infrastructuurontwikkeling worden steeds veelzijdiger. Mijn ambitie is om die complexe vragen terug te brengen tot de essentiële keuzes door middel van heldere afwegingskaders, effectieve besluitvormingsprocessen en slagvaardige uitvoeringsorganisaties. Vanuit de inhoud, de randvoorwaarden tijd, geld en kwaliteit en de bestuurlijke en maatschappelijke context zorg ik voor het richten van de uitvoering, zodat de resultaten altijd ‘goed’ en ‘goed genoeg’ zijn voor de besluitvorming. Tempo maken en houden is daarbij een belangrijk ingrediënt van mijn aanpak.

Jos Kalfsbeek

Jos Kalfsbeek

Senior adviseur

Als adviseur mobiliteit houd ik mij vooral bezig met complexe vraagstukken op het gebied van infrastructuurplanning. Deze vraagstukken bevatten altijd twee componenten: inhoud en strategie.