Mensen | Page 6 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Mensen

Jaap Groenendijk

Jaap Groenendijk

Partner

Scherpte is wat ik breng. Ik ontwikkel, onderzoek en evalueer beleid, programma’s en projecten. Bestuurders en professionals adviseer ik over inhoud, proces en organisatie. Ik houd mensen een spiegel voor, zodat zij scherp inzicht krijgen in wat goed gaat en in waar en hoe het beter kan. Ik ben betrokken en onafhankelijk.

Peter Groeneveld

Peter Groeneveld

Project Executive

Werkzaam op het gebied van onderzoek, voorbereiding en uitvoering van grote complexe projecten op het gebied van droge en natte infrastructuur en utiliteitsbouw. Ik richt mij op project- en procesmanagement om deze projecten gerealiseerd te krijgen van de verkenningsfase, planuitwerking, aanbesteding tot en met de realisatie en nazorg.

Petra Haartsen

Petra Haartsen

Geassocieerd Partner

Petra Haartsen houdt zich als veranderkundige al jaren bezig met het sturing geven aan complexe verandertrajecten, zowel de kennisontwikkeling & verspreiding alsmede het mee steunen in langdurige verandertrajecten in de praktijk.

Claudia Hanemaaijer-van Hasselt

Claudia Hanemaaijer-van Hasselt

Adviseur

Als adviseur zet ik mijn kennis en ervaring op het gebied van financiën, strategie en stakeholdermanagement in bij vastgoed- en gebiedsontwikkelingsvraagstukken. Met name de complexiteit van dit soort vraagstukken vind ik uitdagend en daar lever ik graag een bijdrage aan.

Martin Hanse

Martin Hanse

Senior adviseur

Het mooie aan mijn werk is dat je na verloop van tijd altijd kunt zien wat het resultaat geworden is. Je kunt het zien groeien, het aanwijzen, er overheen rijden of er op een andere manier van gebruik maken.

Douwe Hatenboer

Douwe Hatenboer

Adviseur

De gezondheidszorg is één van de meest dynamische en complexe sectoren die ons land kent. Het is een sector van groot publiek belang waarin marktwerking steeds meer voet aan de grond krijgt en waar de hedendaagse technologie morgen alweer achterhaald is. Ook zijn nieuwe richtlijnen en procedures voortdurend aan de orde. Voor zorginstellingen is het dé uitdaging hoe in dit krachtenveld te veranderen en te werken aan betere patiëntenzorg. Kortom, om te bewegen in de gegeven complexiteit van de zorgsector.

Gregor Heemskerk

Gregor Heemskerk

Adviseur

Als adviseur en manager werk ik aan het realiseren van ruimtelijke of economische ambities. Vaak gaat het om processen die complex zijn door een veelvoud van stakeholders en belangen.

Jos Hillen

Jos Hillen

Senior partner

De kern van mijn werk is het regisseren van projecten en programma’s op het gebied van droge en natte infrastructuur, watermanagement en luchthavens. Ik beweeg mij daarbij op het snijvlak van politiek-bestuurlijke besluitvorming, processen en inhoud: technisch, financieel en milieukundig.

Hans Hoepel

Hans Hoepel

Partner

Mijn werkgebied is sinds 20 jaar het gecombineerde terrein van gezondheidszorg en huisvesting. In heel Nederland heb ik tientallen ziekenhuizen en andere zorginstellingen geadviseerd over vastgoed, nieuwbouw, bedrijfsvoering en financiële aspecten.

Gilles Hofman

Gilles Hofman

Adviseur

Vanuit de overtuiging dat duurzame energie beschikbaar moet worden voor iedereen werk ik aan projecten in de energie infrastructuur. Gedreven vanuit deze visie ondersteun ik organisaties in het ontwikkelen van warmtetransportleidingen, nieuwe elektriciteitsnetten en het gasvrij maken van woonwijken. Dit doe ik aan de hand van kennis in projectmanagement, samenwerkingskunde en strategisch omgevingsmanagement.