Mensen | Page 5 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Mensen

Jeroen den Uyl

Jeroen den Uyl

Partner

Allianties voor maatschappelijke vraagstukken. Maatschappelijke vragen zijn vaak van de overheid, en soms van andere organisaties. Duidelijker wordt steeds meer dat zij dat niet alleen kunnen. Ik help maatschappelijke vraagstukken op te lossen door allianties te slaan. Ik laat het (onvermoede) netwerk van de organisaties wérken. Dat netwerk is een belangrijke succesfactor. Ik breng graag organisaties samen en laat hen samen werken zodat maatschappelijke vraagstukken worden aangepakt.

Marlies Dijkstra

Marlies Dijkstra

Adviseur

Als adviseur Organisatieontwikkeling ben ik dagelijks bezig met het in beweging krijgen van mens en organisatie. Hierbij geloof ik sterk in de effectiviteit van spelsimulaties, waarin mensen in een veilige omgeving kunnen experimenteren met nieuwe situaties en gedrag.

John Dols

John Dols

Projectmanager

Mijn drive is het vertalen van huisvestingsvraagstukken in reële en goed functionerende gebouwen.

Karlien Douma

Karlien Douma

Adviseur

Als adviseur bij Twynstra Gudde werk ik met passie aan veranderingen en samenwerking in de zorg. Ik heb daarbij oog voor het proces én de inhoud van een vraagstuk en werk ik graag aan het omzetten van mooie toekomstdromen in praktische stappen. Dat doe ik als procesbegeleider of projectleider.

Wouter Dreimüller

Wouter Dreimüller

Adviseur

Ik adviseer klanten over het optimaal benutten en managen van vastgoed en facilities. Het is mijn missie om de bedrijfsvoering en inzet van deze bedrijfsmiddelen te verbeteren. Dat doe ik door het opstellen van strategische plannen, het toepassen van de nieuwste managementinzichten en deze te verankeren in de cultuur van de organisatie.

Bas Drijfhout

Bas Drijfhout

Adviseur

Als adviseur voer ik opdrachten uit voor zowel de commerciële sector als het publieke domein op het gebied van bedrijfsvoering en huisvesting. Ik adviseer u in het voortraject bij herontwikkeling, renovatie of nieuwbouw van uw kantoor. Dat kan gaan om een haalbaarheidsstudie of een visie op uw werkplekconcept.

Stan Duifhuizen

Stan Duifhuizen

Managing partner

Ik richt mij specifiek op de organisatie en uitvoering van groen/blauwe projecten en programma's. Daarbij vervul ik afwisselend de rol van adviseur of van projectmanager c.q. programmamanager. Ik ben doel- en resultaatgericht, loyaal en een bruggenbouwer.

Nabil el Malki

Nabil el Malki

Adviseur

Als adviseur houd ik me bezig met het oplossen van sociale- en maatschappelijke vraagstukken vanuit het perspectief van organisaties en professionals in het jeugddomein. Zij krijgen in de praktijk te maken met de huidige maatschappelijke complexiteit.

Milou Engelaer

Milou Engelaer

Adviseur

Als adviseur bij Twynstra Gudde Zorg houd ik mij voornamelijk bezig met organisatie-ontwikkelvraagstukken, zowel in de cure als in de care. Ik werk graag mee aan het bewerkstelligen van verandering en verbetering, of het nu gaat om het implementeren van zelfsturing, het voorbereiden op de transitie verpleegkundige professie, het optimaliseren van werkprocessen of het verbeteren van samenwerking. Dit doe ik zowel in project- en programmateams als in de rol van procesbegeleider.

Jelmer Epema

Jelmer Epema

Adviseur

Als bedrijfskundige houd ik mij binnen Twynstra Gudde bezig met risicomanagement - in met name ICT-projecten - en de wijze waarop kennis- en informatiemanagement kunnen bijdragen aan het beter beheersen van risico's.