Mensen | Page 5 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Mensen

John Dols

John Dols

Projectmanager

Mijn drive is het vertalen van huisvestingsvraagstukken in reële en goed functionerende gebouwen.

Karlien Douma

Karlien Douma

Adviseur

Als adviseur bij Twynstra Gudde werk ik met passie aan veranderingen en samenwerking in de zorg. Ik heb daarbij oog voor het proces én de inhoud van een vraagstuk en werk ik graag aan het omzetten van mooie toekomstdromen in praktische stappen. Dat doe ik als procesbegeleider of projectleider.

Wouter Dreimüller

Wouter Dreimüller

Adviseur

Ik adviseer klanten over het optimaal benutten en managen van vastgoed en facilities. Het is mijn missie om de bedrijfsvoering en inzet van deze bedrijfsmiddelen te verbeteren. Dat doe ik door het opstellen van strategische plannen, het toepassen van de nieuwste managementinzichten en deze te verankeren in de cultuur van de organisatie.

Bas Drijfhout

Bas Drijfhout

Adviseur

Als adviseur voer ik opdrachten uit voor zowel de commerciële sector als het publieke domein op het gebied van bedrijfsvoering en huisvesting. Ik adviseer u in het voortraject bij herontwikkeling, renovatie of nieuwbouw van uw kantoor. Dat kan gaan om een haalbaarheidsstudie of een visie op uw werkplekconcept.

Stan Duifhuizen

Stan Duifhuizen

Managing partner

Ik richt mij specifiek op de organisatie en uitvoering van groen/blauwe projecten en programma's. Daarbij vervul ik afwisselend de rol van adviseur of van projectmanager c.q. programmamanager. Ik ben doel- en resultaatgericht, loyaal en een bruggenbouwer.

Milou Engelaer

Milou Engelaer

Adviseur

Als adviseur bij Twynstra Gudde Zorg houd ik mij voornamelijk bezig met organisatie-ontwikkelvraagstukken, zowel in de cure als in de care. Ik werk graag mee aan het bewerkstelligen van verandering en verbetering, of het nu gaat om het implementeren van zelfsturing, het voorbereiden op de transitie verpleegkundige professie, het optimaliseren van werkprocessen of het verbeteren van samenwerking. Dit doe ik zowel in project- en programmateams als in de rol van procesbegeleider.

Jelmer Epema

Jelmer Epema

Adviseur

Als bedrijfskundige houd ik mij binnen Twynstra Gudde bezig met risicomanagement - in met name ICT-projecten - en de wijze waarop kennis- en informatiemanagement kunnen bijdragen aan het beter beheersen van risico's.

Eppie Fokkema

Eppie Fokkema

geassocieerd adviseur

Samenwerking en Governance in energie, wonen en zorg zijn mijn speerpunten als adviseur. Met een brede ervaring voor gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen zet ik mij in om opdrachtgevers te (bege)leiden naar de toekomst. Groei en samenwerking hebben mijn hart; structuren en strategie ontwerp en vernieuw ik samen met opdrachtgevers. Met Twynstra Gudde heb ik inspirerende collega's gevonden. Samen met hen zetten wij ons scherp om het adviesvak als gemeenschappelijke passie verder te brengen. Dat brengt meer waarde voor onze gezamenlijke opdrachtgevers.

Britta Gielen

Britta Gielen

Senior Partner

Ik vind het belangrijk dat er voor iedereen een plek is, zowel binnen als buiten organisaties. In mijn werk drijft mij het beter maken van organisaties, zodat het plekken worden waar menselijkheid, eigen verantwoordelijkheid gezond verstand tot goed werk leiden. In mijn keuze om internationaal recht te studeren, om op die manier voor een betere wereld te zorgen, in mijn werk als begeleider en coach van leiders, als consultant en als vrijwilliger bij een aantal projecten, ben ik telkens bezig met het beter maken van het geheel. Ik geloof in het belang van organisaties, als plek waar mensen samen komen om aan een gedeelde passie te werken. Daar draag ik graag aan bij!

Tom Gouman

Tom Gouman

Customer Experience Lead

Founder van Humanex, onderdeel van Twynstra Gudde. Hiernaast geef ik leiding aan de Customer Experience practice binnen Twynstra Gudde en Humanex en werk op dit gebied samen met onze internationale collega's in het Cordence Worldwide netwerk. Verder werk ik aan diverse innovatie opdrachten waarbij ik organisaties begeleid bij het creëren van nieuwe ideeën en concepten en het zoeken naar mogelijkheden voor groei.