Mensen | Page 22 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Mensen

Guido Wierink

Guido Wierink

Adviseur

Ik adviseer organisaties in zowel het publieke als private domein over het zo effectief mogelijk inzetten van hun bedrijfsmiddelen ten bate van een optimale bedrijfsvoering. Door een juiste afstemming tussen bedrijfsmiddelen (waaronder bedrijfsmatig vastgoed) en organisatiestrategie kunnen organisaties hun primair proces optimaal uitvoeren.