Mensen | Page 20 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Mensen

Kevin van Vulpen

Kevin van Vulpen

Adviseur

Als adviseur risicomanagement ben ik actief in het uitvoeren van risicoanalyses en het implementeren en het uitvoeren van risicomanagement in uiteenlopende projecten. De gemene deler in deze projecten is dat het grote infrastructurele projecten betreffen die bijdragen aan de ontwikkeling van Nederland.

Daniëlla van Well-Stam

Daniëlla van Well-Stam

Managing partner

Als managing partner Contracteren en Risicomanagement houd ik mij bezig met het begeleiden/aansturen maar vooral ook het zelf uitvoeren van vraagstukken waarbij risicomanagement een rol kan spelen. Mijn ervaring met risicomanagement ligt vooral op het vlak van complexe (ruimtelijke) investeringsprojecten.

Judith van Wijk

Judith van Wijk

Adviseur

Samen werken aan ruimtelijke ontwikkelingen, dat is mijn focus. En hoe kunnen we er dan samen voor zorgen dat deze ontwikkelingen ook bijdragen aan een beter, duurzamer Nederland, een betere wereld?

Frank Velthuis

Frank Velthuis

Senior Proces-/projectmanager

Projectsucces wordt niet alleen bepaald door een project binnen de kaders van tijd, geld, kwaliteit, informatie, organisatie en risico (TGKIOR) op te leveren. Of het een geslaagd project is, kan door elke stakeholder anders worden ingevuld. Tevredenheid wordt door iedere belanghebbende anders ervaren. Het is mijn taak om de beste match te vinden en hier iedereen in mee te nemen voor een zo breed mogelijk draagvlak. Het begeleiden en sturen van dit proces en het zoeken naar de juiste balans in de verschillende belangen geeft mij veel energie.

Hans Vermaak

Hans Vermaak

Geassocieerd Partner

Hans Vermaak is adviseur, docent en onderzoeker. Als adviseur richt hij zich op uitdagende organisatieveranderingen. Hij combineert in deze trajecten waar mogelijk alle drie deze rollen. Hij is associate partner van Twynstra Gudde.

Maurits Jan Vink

Maurits Jan Vink

Senior Adviseur

Als adviseur houd ik mij bezig met vraagstukken op het snijvlak van mensen en organisaties in verandering. Hierbij staan twee zaken centraal: - het verbinden van individuele en collectieve opgaven, drijfveren en belangen - het zoeken naar de juiste hefbomen of sleutels voor verandering.

Rutger Visser

Rutger Visser

Partner

Mijn hart ligt bij projecten. Ik ben graag langdurig als projectmanager of adviseur bij infrastructurele projecten betrokken . Vanuit mijn technisch bestuurskundige achtergrond leg ik de verbinding tussen de procesmatige/bestuurlijke kant en de inhoudelijk/technische kant. Ik werk sterk resultaatgericht en combineer dit met aandacht voor de projectomgeving en de betrokken bestuurders. Ik breng graag samen met een projectteam opgaven op het snijvlak van publiek en privaat verder.

Sander Vonk

Sander Vonk

Adviseur

In mijn rol als financieel manager houd ik mij bezig met financieel beheersen en optimaliseren van ruimtelijke ontwikkelingen en het adviseren daarover. Niet alleen het opstellen van grondexploitaties of haalbaarheidsanalyses is daarbij aan de orde, maar ook andere zaken als het maken van risicoanalyses, het monitoren van de liquiditeit en het regelen van de treasury binnen een project, het afrekenen van subsidies of onderzoek naar grondprijzen in de regio.

Niels Vrije

Niels Vrije

Senior Adviseur

Strategiebepaling voor het omgaan met je omgeving. Op het water moet je steeds opnieuw in wisselende omstandigheden koers bepalen om het optimale uit je zeilprestatie te halen.

Pieter Wackers

Pieter Wackers

Adviseur

Ik word gedreven door het oplossen van complexe vraagstukken, ik denk hierbij strategisch na en behoud een lange termijn focus. Door mijn sterke analytische vaardigheden en mijn ervaring met het werken in multidisciplinaire teams, excelleer ik in het aansturen van projecten en het komen tot een integrale oplossing, waar verschillende perspectieven en belangen worden verbonden en gecombineerd.