Mensen | Page 19 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Mensen

Marco van Lente

Marco van Lente

Partner

Stadsontwikkeling is sinds de kredietcrisis veranderd. Traditionele verdienmodellen met stijgende grond- en vastgoedprijzen werken niet meer. Gemeenten, corporaties en andere grondeigenaren staan voor de vraag hoe verliezen en rentekosten op grondposities kunnen worden beperkt en hoe op een andere manier waardecreatie kan plaatsvinden. Explorerende samenwerking is daarbij een kansrijke en duurzame oplossingsrichting. Explorerend samenwerken is een vorm van samenwerken waarbij vooraf niet vaststaat wat het resultaat zal zijn, maar waar partijen zich wel aan willen committeren vanuit een gemeenschappelijk gedefinieerd belang. Er is vaak private investeringskracht die niet wordt benut in steden en regio's. Daarvoor moeten bestaande werkmethoden en masterplannen van tafel en met andere partijen op een andere manier worden samengewerkt dan voorheen. Andere publieke instellingen en andere private investeerders en eindgebruikers. Daar is lef voor nodig. Met mijn kennis, ervaring en netwerk kan ik gemeenten, corporaties en andere grondeigenaren helpen de private investeringskracht te ontsluiten en de explorerende samenwerking vormgeven. Niet alleen op papier, maar werkend in de praktijk met een gezonde businesscase.

Dik van Manen

Dik van Manen

Senior adviseur

Wetten en regels zijn onderdeel van de (juridische) gereedschapskist waarvan al naar gelang de situatie onderdelen kunnen worden ingezet voor de creatieve oplossing die een project vraagt. Als jurist en adviseur contractering en aanbesteding ben ik voortdurend op zoek naar deze creatieve oplossingen voor complexe aanbestedings- en contracteringsvraagstukken.

Eline van Min

Eline van Min

Adviseur

Vooruitkijken, anticiperen en vervolgens een verbeterslag maken dat is waar ik me voor inzet binnen de complexe vraagstukken van mobiliteit. Ik wil betekenis geven aan de innovatieve ontwikkelingen van de toekomst voor het nu. Vanuit deze drive kan ik beleidsmakers en beslissers scherphouden. Dit doe ik door te analyseren welke impact deze innovaties kunnen hebben op mens en maatschappij.

Catherine van Nierop

Catherine van Nierop

Adviseur

Al van jongs af aan vraag ik me af, waarom gedragen mensen zich zoals ze doen? Wat overkomt je en waar kun je zelf op sturen? Waarom gedraagt iedereen zich anders, wat maakt het verschil? In mijn rol als organisatieadviseur stel ik dezelfde vragen, maar dan in professionele context. Hoe gedraagt iemand zich in een organisatie? Waarom is dat vaak zo anders dan buiten de organisatie? Hoe gaan we in een team zo met elkaar om dat het beste resultaat neergezet wordt? Wordt er een effectief beroep gedaan op ieders kwaliteiten?

Harmen van Schaik

Harmen van Schaik

Senior adviseur

Danielle van Steeg

Danielle van Steeg

Adviseur

Als adviseur bij Twynstra Gudde voer ik verschillende opdrachten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling met een focus op samenwerking en governance.

Kevin van Vulpen

Kevin van Vulpen

Adviseur

Als adviseur risicomanagement ben ik actief in het uitvoeren van risicoanalyses en het implementeren en het uitvoeren van risicomanagement in uiteenlopende projecten. De gemene deler in deze projecten is dat het grote infrastructurele projecten betreffen die bijdragen aan de ontwikkeling van Nederland.

Daniëlla van Well-Stam

Daniëlla van Well-Stam

Managing partner

Als managing partner Contracteren en Risicomanagement houd ik mij bezig met het begeleiden/aansturen maar vooral ook het zelf uitvoeren van vraagstukken waarbij risicomanagement een rol kan spelen. Mijn ervaring met risicomanagement ligt vooral op het vlak van complexe (ruimtelijke) investeringsprojecten.

Judith van Wijk

Judith van Wijk

Adviseur

Samen werken aan ruimtelijke ontwikkelingen, dat is mijn focus. En hoe kunnen we er dan samen voor zorgen dat deze ontwikkelingen ook bijdragen aan een beter, duurzamer Nederland, een betere wereld?

Frank Velthuis

Frank Velthuis

Senior Proces-/projectmanager

Projectsucces wordt niet alleen bepaald door een project binnen de kaders van tijd, geld, kwaliteit, informatie, organisatie en risico (TGKIOR) op te leveren. Of het een geslaagd project is, kan door elke stakeholder anders worden ingevuld. Tevredenheid wordt door iedere belanghebbende anders ervaren. Het is mijn taak om de beste match te vinden en hier iedereen in mee te nemen voor een zo breed mogelijk draagvlak. Het begeleiden en sturen van dit proces en het zoeken naar de juiste balans in de verschillende belangen geeft mij veel energie.