Mensen | Page 16 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Mensen

Jeroen Tazelaar

Jeroen Tazelaar

Partner

Ik adviseer en begeleid bestuurders en managers vraagstukken op het gebied van maatschappelijk en commercieel vastgoed. Voor mij staan daarbij de belangen en het functioneren van de mensen en de organisatie centraal: huisvesting is een middel, geen doel.

Ageeth Telleman

Ageeth Telleman

Managing partner

Managers en professionals in het publieke domein staan voor enorme uitdagingen. Zij bereiden hun organisaties voor op de ontwikkeling naar een netwerksamenleving. Flexibilisering en horizontale samenwerking – binnen en over de organisatiegrenzen heen – zijn daarbij een voorwaarde, om snel en effectief maatwerk te kunnen bieden voor maatschappelijke opgaven. Tegelijkertijd wordt van overheden verwacht dat zij risico’s onder controle hebben en de kosten beheersen. De kaasschaafmethode en structuuroplossingen zijn beperkt houdbaar. Het gaat steeds meer om het creëren van een duurzaam innovatieve organisatie(cultuur), waarin slimmer organiseren een continu proces is.

Alésha ten Berge

Alésha ten Berge

Adviseur

Onderwijs heeft een belangrijk aandeel in de vorming en ontwikkeling van mensen. Naar mijn mening is het daarom essentieel dat het onderwijs goed (georganiseerd) is. Als adviseur onderwijs zet ik mij daar graag voor in.

Wietske Theloesen

Wietske Theloesen

Adviseur

Passende huisvesting is een randvoorwaarde om organisaties goed te laten functioneren. Vastgoed is hierbij geen doel op zich, het is een middel ter ondersteuning van het primaire proces. Ik adviseer organisaties over het optimaal benutten en inzetten van vastgoed ten behoeve van het primaire proces. Dit doe ik onder andere door het opstellen van huisvesting- en portefeuillestrategieën, het inrichten van vastgoedorganisaties en het vormgeven van samenwerking met marktpartijen.

Milou Tholen

Milou Tholen

Adviseur

Tijdens mijn studie Bestuurskunde heb ik geleerd om vanuit verschillende invalshoeken naar politieke en maatschappelijke thema’s te kijken, iets wat ik tegelijkertijd tijdens mijn studietijd in de praktijk heb gebracht in diverse medezeggenschapsorganen. Die ervaringen komen goed van pas in het adviesvak en de diverse opdrachten van Adviestalent. Gelukkig ben ik na mijn studie nog niet uitgeleerd en biedt Adviestalent door het opleidingsaanbod de mogelijkheid om me naast en binnen het werk te ontwikkelen. Mijn interesses zijn breed en liggen op het gebied van het reilen en zeilen van de overheid in het algemeen, maar ook onderwijs, sociaal domein en zorg hebben mijn speciale aandacht.

Albert Timmers

Albert Timmers

Senior adviseur voor Veiligheid en Projecten

Albert werkt met veel plezier voor organisaties in de Nederlandse infrastructuur. Soms is het doel ‘betere doorstroming’, soms ‘meer veiligheid’. Juist op dit snijvlak ondersteunt hij beheer- en projectorganisaties om toe te werken naar een robuuste oplossing of veiligheidsprestatie. Albert voelt zich op zijn gemak wanneer hij hands-on klussen doet met een tastbaar resultaat. Projectmatig werken is hem daarom op het lijf geschreven.

David Ubbens

Adviseur

Erwin Uil

Erwin Uil

Manager en adviseur ruimtelijke vraagstukken

Mijn passie is mensen en publieke en semi-publieke organisaties verder te helpen bij het realiseren van ruimtelijke vraagstukken. Deze vraagstukken moeten voor mij een maatschappelijke relevantie hebben en daarmee een bijdrage leveren aan onze gezamenlijke omgeving en samenleving. Door anders te denken probeer ik tot een resultaat te komen dat het verschil maakt. Dit is de reden waarom ik met veel plezier en bevlogenheid mijn werk als adviseur en manager bij Twynstra Gudde uitvoer.

Roel Valkman

Roel Valkman

Senior adviseur

Ik adviseer waterbeheerders bij vraagstukken op het snijvlak van strategie, beleid en organisatie. In mijn projecten combineer ik inhoudelijke kennis met kennis van proces. Terugkerend thema in mijn projecten is de ontmoeting tussen de wereld van het beleid en de wereld van de uitvoering. Tussen theorie en praktijk. Werelden die elkaar vaak mijden in plaats van inspireren. In elk project probeer ik binnen de daarvoor geldende kaders ruimte te creëren waarin betrokkenen elkaar uitdagen met verhalen, analyses en ideeën.

Marc van Aart

Marc van Aart

Senior adviseur

Ik heb een medische, bedrijfskundige en filosofische achtergrond en ruime ervaring als directeur/bestuurder, interim- en programmamanager in de gezondheidszorg (brancheorganisaties, zorgaanbieders in care, cure en eerste lijn, farma en patiëntbelangenorganisaties) en zakelijke dienstverlening (marketingcommunicatie en telecom).