Mensen | Page 16 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Mensen

David Ubbens

Adviseur

Erwin Uil

Erwin Uil

Manager en adviseur ruimtelijke vraagstukken

Mijn passie is mensen en publieke en semi-publieke organisaties verder te helpen bij het realiseren van ruimtelijke vraagstukken. Deze vraagstukken moeten voor mij een maatschappelijke relevantie hebben en daarmee een bijdrage leveren aan onze gezamenlijke omgeving en samenleving. Door anders te denken probeer ik tot een resultaat te komen dat het verschil maakt. Dit is de reden waarom ik met veel plezier en bevlogenheid mijn werk als adviseur en manager bij Twynstra Gudde uitvoer.

Roel Valkman

Roel Valkman

Senior adviseur

Ik adviseer waterbeheerders bij vraagstukken op het snijvlak van strategie, beleid en organisatie. In mijn projecten combineer ik inhoudelijke kennis met kennis van proces. Terugkerend thema in mijn projecten is de ontmoeting tussen de wereld van het beleid en de wereld van de uitvoering. Tussen theorie en praktijk. Werelden die elkaar vaak mijden in plaats van inspireren. In elk project probeer ik binnen de daarvoor geldende kaders ruimte te creëren waarin betrokkenen elkaar uitdagen met verhalen, analyses en ideeën.

Marc van Aart

Marc van Aart

Senior adviseur

Ik heb een medische, bedrijfskundige en filosofische achtergrond en ruime ervaring als directeur/bestuurder, interim- en programmamanager in de gezondheidszorg (brancheorganisaties, zorgaanbieders in care, cure en eerste lijn, farma en patiëntbelangenorganisaties) en zakelijke dienstverlening (marketingcommunicatie en telecom).

Lai van Beek

Adviseur

Paul van Beers

Paul van Beers

Senior adviseur

Verbetering realiseren. Werken aan verbetering in de samenwerking tussen veiligheidspartners, in de organisatie van veiligheid, in het begrijpen van een vraagstuk en aan de professionele ontwikkeling van mensen; daar word ik enthousiast van. Dit begint door samen met een opdrachtgever scherp te stellen wat echt nodig is om tot het beoogde resultaat of de gewenste ontwikkeling te komen.

Koen van Bezu

Koen van Bezu

Adviseur Water

Water verbindt mensen. Na eeuwenlang onze kleine delta te hebben beschermd met steeds hogere dijken, krijgt water nu steeds meer een functionele en centrale plek in onze samenleving. We zijn bezig om het potentieel van water opnieuw uit te vinden, in binnen en buitenland. Met een achtergrond in integraal waterbeheer sta ik het liefst midden in dat proces waar stakeholders elkaar (opnieuw) vinden en waar met elkaar uitdagingen in waterbeheer op allerlei niveaus worden aangegaan.

Ricardo van Breemen

Ricardo van Breemen

Adviseur Mobiliteit en Infrastructuur

Janneke van de Kuilen-Hazeleger

Janneke van de Kuilen-Hazeleger

Adviseur

Als adviseur risicomanagement werk ik voor grote infrastructurele projecten en programma’s. Hierbij voer ik risicoanalyses uit en houd ik me bezig met de invoering en uitvoering van risicomanagement. Ik vind het mooi op deze manier een bijdrage te leveren aan maatschappelijk relevante opgaven die uiteindelijk een heel tastbaar resultaat opleveren.

Ton van de Ven

Ton van de Ven

partner

Ziet het als de uitdaging om de problemen en managementvraagstukken van zijn opdrachtgever opgelost te krijgen. Kan zich daartoe uitstekend verplaatsen in de ander.