Mensen | Page 15 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Mensen

Fleurianne Straathof

Fleurianne Straathof

Adviseur

Ik groeide op naast een drukke weg, een nieuwbouwlocatie en een beschermd natuurgebied. Vanaf jongs af aan ervoer ik hoe belangen van organisaties en bewoners in een gebied kunnen botsen. Mijn ervaring staat niet op zichzelf. In het op drie na dichtstbevolkte land ter wereld is het onvermijdelijk dat belangen elkaar kruisen.

Arun Swami Persaud

Arun Swami Persaud

Geassocieerd partner

We leven in een tijd waar nieuwe technologieën zoals robotica, IoT (internet of things), artificiële intelligentie, big data, etc. sterk in opmars zijn. Deze technologieën ontwikkelen zich snel, zijn vernieuwend én zijn disruptief. Deze technologische ontwikkelingen scheppen kansen maar het betekent ook dat we moeten leren omgaan met een ontwrichtende samenleving.

Simone Swartjes

Simone Swartjes

Adviseur

Zorginstellingen in de Care bieden zorg, behandeling en ondersteuning aan soms kwetsbare mensen in onze samenleving. Ik houd mij bezig met alles wat met vastgoed en huisvesting te maken heeft. Van het opstellen van een strategisch vastgoedplan tot het ontwikkelen en begeleiden van huisvestingstrajecten voor deze zorginstellingen en hun cliënten. Dit altijd met het belang van de organisatie en haar cliënten voorop.

Leon Tammes

Leon Tammes

Adviseur

De markt in de bouw en infrastructuur verandert. Er komen meer opdrachten op de markt en bouwers kunnen selectiever zijn in de opdrachten waarop ze tenderen. Er wordt beter gekeken naar de risicoverdeling tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer en er is meer aandacht voor de samenwerking. Ondanks deze ontwikkelingen kan contracteren en aanbesteden nog steeds zoveel beter. Ik help daar in mijn werk aan mee.

Jeroen Tazelaar

Jeroen Tazelaar

Partner

Ik adviseer en begeleid bestuurders en managers vraagstukken op het gebied van maatschappelijk en commercieel vastgoed. Voor mij staan daarbij de belangen en het functioneren van de mensen en de organisatie centraal: huisvesting is een middel, geen doel.

Ageeth Telleman

Ageeth Telleman

Managing partner

Managers en professionals in het publieke domein staan voor enorme uitdagingen. Zij bereiden hun organisaties voor op de ontwikkeling naar een netwerksamenleving. Flexibilisering en horizontale samenwerking – binnen en over de organisatiegrenzen heen – zijn daarbij een voorwaarde, om snel en effectief maatwerk te kunnen bieden voor maatschappelijke opgaven. Tegelijkertijd wordt van overheden verwacht dat zij risico’s onder controle hebben en de kosten beheersen. De kaasschaafmethode en structuuroplossingen zijn beperkt houdbaar. Het gaat steeds meer om het creëren van een duurzaam innovatieve organisatie(cultuur), waarin slimmer organiseren een continu proces is.

Froukje Terpstra

Froukje Terpstra

Adviseur

Wietske Theloesen

Wietske Theloesen

Adviseur

Passende huisvesting is een randvoorwaarde om organisaties goed te laten functioneren. Vastgoed is hierbij geen doel op zich, het is een middel ter ondersteuning van het primaire proces. Ik adviseer organisaties over het optimaal benutten en inzetten van vastgoed ten behoeve van het primaire proces. Dit doe ik onder andere door het opstellen van huisvesting- en portefeuillestrategieën, het inrichten van vastgoedorganisaties en het vormgeven van samenwerking met marktpartijen.

Milou Tholen

Milou Tholen

Adviseur

Tijdens mijn studie Bestuurskunde heb ik geleerd om vanuit verschillende invalshoeken naar politieke en maatschappelijke thema’s te kijken, iets wat ik tegelijkertijd tijdens mijn studietijd in de praktijk heb gebracht in diverse medezeggenschapsorganen. Die ervaringen komen goed van pas in het adviesvak en de diverse opdrachten van Adviestalent. Gelukkig ben ik na mijn studie nog niet uitgeleerd en biedt Adviestalent door het opleidingsaanbod de mogelijkheid om me naast en binnen het werk te ontwikkelen. Mijn interesses zijn breed en liggen op het gebied van het reilen en zeilen van de overheid in het algemeen, maar ook onderwijs, sociaal domein en zorg hebben mijn speciale aandacht.

Albert Timmers

Albert Timmers

Senior adviseur voor Veiligheid en Projecten

Albert werkt met veel plezier voor organisaties in de Nederlandse infrastructuur. Soms is het doel ‘betere doorstroming’, soms ‘meer veiligheid’. Juist op dit snijvlak ondersteunt hij beheer- en projectorganisaties om toe te werken naar een robuuste oplossing of veiligheidsprestatie. Albert voelt zich op zijn gemak wanneer hij hands-on klussen doet met een tastbaar resultaat. Projectmatig werken is hem daarom op het lijf geschreven.