Mensen | Page 14 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Mensen

Marjan Schuitema

Marjan Schuitema

Adviseur

Marjan adviseert zowel publieke als private organisaties op het gebied van huisvesting en bedrijfsvoering. Wat gaat er goed, maar vooral waar liggen kansen? Ze streeft hierbij de ambitie na om vanuit een gestructureerd proces samen een optimaal eindresultaat te bereiken.

Gerhard Schwarz

Gerhard Schwarz

Adviseur (Associate)

In mijn werk richt ik mij op processen van strategieontwikkeling en strategische besluitvorming. Ik vind het ongelooflijk boeiend om met gevarieerd samengestelde teams complexe en toekomstgerichte vraagstukken op te lossen. Daarbij breng ik met plezier mijn ruime ervaring met bestuur, beleid, uitvoering en organisatieontwikkeling in. Mijn focusgebieden zijn Water - water governance, watersysteem, waterketen en waterveiligheid - en Infrastructuur.

Amir Sharafkhani

Amir Sharafkhani

Adviseur organisatiekunde

Robert Siersma

Robert Siersma

Adviseur

Ik houd mij als adviseur bezig met financiële vraagstukken rond gebiedsontwikkeling. Hoewel financieel van aard, zijn deze vraagstukken altijd onderdeel van het complexe geheel dat gebiedsontwikkeling is. Door de grote maatschappelijke en ruimtelijke impact spelen de politiek-bestuurlijke omgeving en het samenkomen van verschillende belangen (publiek en privaat) daarin een belangrijke rol.

Ellen Smit

Ellen Smit

Adviseur

Ik geloof dat synergie ontstaat wanneer organisaties kun krachten bundelen om hun doelen te behalen, en dat betere resultaten geboekt worden als stakeholders (vroeg) betrokken worden in een proces.

Paul Smits

Paul Smits

partner

Teamspeler met een voorliefde voor het leveren van de beste zorg aan patiënten. Paul heeft een uitgebreide ervaring als bestuurder en als adviseur in de zorg, vooral in (het herstructureren van) ziekenhuizen.

Dick Smorenberg

Dick Smorenberg

Senior adviseur

Met een jarenlange ervaring met risicomanagement in de breedste zin van het woord, ligt mijn focus op het adviseren in de publieke sector. Dit doe ik in rollen als risicomanager, risicoanalist, procesbegeleider, trainer en adviseur.

Henk Sollie

Henk Sollie

Adviseur en Onderzoeker

In mijn werk wil ik graag een bijdrage leveren aan de professionele weerbaarheid van organisaties en daarmee aan hun vermogen tot succesvolle aanpassing aan veranderende interne en externe omstandigheden.

Marvin Stichling

Marvin Stichling

Adviseur

Als adviseur bij Twynstra Gudde begeleid ik verandervraagstukken vanuit een psychologische invalshoek, dit doe ik als programma- of projectmanager of als procesbegeleider. Mensen in organisaties en complexe samenwerkingsverbanden (fusies, allianties, netwerken en partnerships) fascineren mij. Daarbij werk ik graag samen met de verschillende lagen van een organisatie aan hun zelfoplossend-, samenwerkend- en verandervermogen. Leiderschapsontwikkeling is daarbij veelal een centraal onderwerp.

Helmuth Stoop

Helmuth Stoop

Partner

Werken bij én voor de overheid raakt mij. Vanwege de impact op de leefomgeving, en de maatschappij als geheel. De impact op vandaag én morgen. Complexe, maatschappelijke vraagstukken worden steeds vaker als ‘project’ of ‘programma’ bestempeld. Ik geloof erin dat het rijke gedachtengoed van project- en programmamanagement helpt deze maatschappelijke vraagstukken terug te brengen tot de essentie. Daarbij gaat het om structuur brengen in de inhoud en handvatten aanreiken voor het ‘slim organiseren’ in een lastig landschap van verschillende stakeholders. Het vraagstuk fileren, de complexiteit hanteerbaar maken en organiseren vanuit ‘good governance’. Daar zit mijn kracht.