Mensen | Page 13 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Mensen

Marleen Sanders-Kaiser

Marleen Sanders-Kaiser

Senior adviseur Woningcorporaties

Als senior adviseur bij Twynstra Gudde draag ik graag bij aan de woningbouwopgave in Nederland. Ik doe dit zowel in nieuwbouw als bestaande voorraad. De rode draad in mijn carrière zijn het goed onderbouwd nemen van investeringsbeslissingen en samenwerkingsvraagstukken in complexe projecten en gebiedsontwikkelingen. Ik put hierbij uit mijn ruime (bijna 25 jaar) ervaring in de vastgoed- en corporatiesector.

Nanet Schaap

Nanet Schaap

Adviseur

Als design manager stimuleer en waarborg ik de samenwerking tussen de gebruiker en de ontwerpende partijen. Door in gesprek te gaan maak ik belangen en wensen inzichtelijk. Ik hou daarbij altijd vast aan het motto ‘Geeft ontwerpers vrijheid, geef gebruikers zekerheid’.

André Schaminée

André Schaminée

adviseur

Ik ben oprichter Is Ook. Is Ook brengt het vakmanschap van Twynstra Gudde en de creatieve kracht van vooraanstaande ontwerpers en beeldend kunstenaars bijeen. Ik geloof dat veel vraagstukken van deze tijd niet meer worden vlotgetrokken met een rapport. Samen met mijn netwerk van design thinkers, social designers en beeldend kunstenaars, ontwerp ik daarom wenkende perspectieven die mensen verleiden om in beweging te komen. Creativiteit die niet alleen inspireert en verwondert, maar die ook daadwerkelijk impact heeft!

Eline Schiks

Eline Schiks

Senior adviseur en Interimmanager

Organisaties helpen om duurzame ontwikkeling op gang te brengen is de rode draad in mijn werk. Dit doe ik op basis van ruim 25 jaar (inter)nationale kennis en ervaring als manager, bestuurder en adviseur in de zorg en de farmaceutische industrie. Hierdoor spreek ik de taal van uw organisatie en kan ik een vertaalslag maken van de nieuwste inzichten naar de praktijk.

Dolf Scholte

Dolf Scholte

Partner

Hoe komen grote vastgoedprojecten in bestuurlijk en politiek gevoelige omgevingen tot stand? Plankwaliteit is belangrijk. Maar als een project ontspoort, komt dat meestal door andere factoren. Bijvoorbeeld doordat eigenbelang prevaleert boven samenwerkingsbelang. Het is mijn specialiteit om zulke projecten vlot te trekken. Wat ik daarvoor inbreng is kennis van vastgoed, strategisch inzicht en de capaciteit om conflicten te beheersen.

Bote Scholtens

Bote Scholtens

Adviseur

Ik adviseer organisaties bij het ontwikkelen van dienstverleningsconcepten en het verbeteren van de bedrijfsvoering. Vanwege mijn achtergrond in de hotellerie en het facility management, heeft de ondersteunende dienstverlening mijn bijzondere interesse. Mijn opvatting is, dat de klant voor iedere dienstverlenende organisatie het uitgangspunt moet zijn. Wat beweegt de klant, wat zijn zijn drijfveren, hoe ontwikkelt hij zich in de toekomst? Ik help mijn opdrachtgevers om deze vragen te beantwoorden, zodat de dienstverlening nu en in de toekomst van waarde is voor hun klant.

Erna Scholtes

Erna Scholtes

Adviseur

Als organisatieadviseur werk ik graag en vooral voor opdrachtgevers uit de (rijks)overheid, in het bijzonder toezichthouders en rekenkamers en voor de sectoren gezondheidszorg en onderwijs. Hen kan ik van dienst zijn bij vragen rond strategieontwikkeling, het inrichten van de besturing en bij gevoelige evaluaties.

Wicher Schönau

Wicher Schönau

Partner

De samenleving verandert snel, zo ook de manier waarop publieke organisaties hun vastgoed beheren. Ik wil een bijdrage leveren aan nieuwe vormen van publiek vastgoedmanagement, passend bij deze tijd en gebaseerd op nieuwe waarden.

Jeroen Schouten

Jeroen Schouten

Senior adviseur Strategy Counsellors

Met mijn brede management- en advieservaring in de zorg (van onderzoeker, bestuurssecretaris tot manager en organisatie-adviseur) help ik zorgorganisaties met (strategische) positionerings- en verbetervraagstukken. Ik ben gewend om te functioneren op het hoogste, strategische bestuurs- en managementniveau. In mijn advieswerk vind ik het belangrijk om de brug te slaan van strategie naar werkvloer. Hierbij altijd oog te houden voor de kerntaak van een zorgorganisatie en het speelveld waarin de organisatie zich bevindt.

Ruud Schrauwen

Ruud Schrauwen

Adviseur

Samenwerken is essentieel bij een bouwproces. Of het nou gaat om een samenwerking tussen twee opdrachtgevers, opdrachtgever en opdrachtnemer of tussen technisch- en contractmanagement. Alle neuzen moeten dezelfde kant op staan en iedereen moet zich daarvoor 100% inzetten. Helaas is dat niet altijd het geval en moeten er bruggen worden geslagen. Maar, hoe doe je dat?