Mensen | Page 12 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Mensen

Merle Prast

Adviseur

Arjan Raatgever

Arjan Raatgever

Adviseur

Maatschappelijke vraagstukken en hun achterliggende dynamiek fascineren mij, en vooral hoe we daar een positieve bijdrage aan kunnen leveren. Mijn hart gaat uit naar opgaven in het ruimtelijke domein, zoals binnenstedelijke herontwikkeling en energietransitie in de gebouwde omgeving. Met veel plezier draag ik bij aan oplossingen als adviseur, project- en procesmanager.

Huub Raemakers

Huub Raemakers

Partner strategie en innovatie

Huub Raemakers is adviseur strategie en innovatie in de gezondheidszorg. Huub wordt vaak gevraagd op het moment dat het oude niet meer werkt en er nieuwe wegen gevonden moeten worden. Hij is een zorgvernieuwer die samen met teams en groepen nieuwe visie en strategische richtingen bedenkt en ontwikkelt, waarmee wordt ingespeeld op de sterk veranderende wereld.

Hanna Rentmeester

Hanna Rentmeester

Adviseur

Ik ben een Rentmeester, in hart en nieren. Ik ga graag zó met de dingen om dat we er ‘morgen’ weer van kunnen genieten. Ervan overtuigd dat projecten beter worden, als je ze mét de omgeving doet. Noem dat samenwerken, veranderen of (strategisch) omgevingsmanagement. Mijn drive voor duurzaamheid en de energietransitie loopt door in mijn privéleven. Dat is een mooie testcase voor de soms weerbarstige praktijk.

Marloes Rodenburg

Marloes Rodenburg

Adviseur

Ik begeleid organisaties bij het realiseren van oplossingen voor met name financiële vraagstukken op het gebied van bedrijfsvoering en vastgoed. Mijn opdrachtgevers bevinden zich voornamelijk binnen de Rijksoverheid, gemeenten, het onderwijs en het bedrijfsleven.

Audrey Rohen

Audrey Rohen

Geassocieerd partner

Als geassocieerd partner van Twynstra Gudde begeleid ik bestuurders en managers van lokale overheden en not-for-profit instellingen bij het realiseren van hun organisatieveranderopgaven.

Erik Jan Rouwenhorst

Erik Jan Rouwenhorst

Project Executive

Vernieuwen van huisvesting is een prachtige kans om een organisatie in beweging te krijgen, en tegelijkertijd een uniek project dat risico’s met zich meebrengt. Of, zoals een opdrachtgever eens zei, “het was een lastige klus, maar ik ben trots op wat er nu staat”.

Joost Ruiter

Joost Ruiter

Adviseur Energie

Hoe maak je plannen en werk je samen in de energietransitie wanneer er zoveel onbeantwoorde vragen en risico’s bestaan? In mijn werk als adviseur voor overheden en energiebedrijven doe ik mijn best om impliciete informatie in de juiste context expliciet te maken en expertises te verbinden. Zo worden (beleids)keuzes overzichtelijk, projecten haalbaar en samenwerkingen gewenst – en komt de toekomst van het energiesysteem sneller dichtbij. Complexe samenwerkingen, energietransitie en koppelingen met (regionale) economie hebben mijn specifieke interesse.

Marleen Sanders-Kaiser

Marleen Sanders-Kaiser

Senior adviseur

Als senior adviseur bij Twynstra Gudde draag ik graag bij aan de verduurzaming van Nederland. Ik doe dit zowel in nieuwbouw als bestaande voorraad. De rode draad in mijn carrière zijn samenwerkingsvraagstukken in complexe projecten, zoals de energietransitie. Ik put hierbij uit mijn ruime (bijna 25 jaar) ervaring in de vastgoed- en corporatiesector.

André Schaminée

André Schaminée

adviseur

Ik ben oprichter Is Ook. Is Ook brengt het vakmanschap van Twynstra Gudde en de creatieve kracht van vooraanstaande ontwerpers en beeldend kunstenaars bijeen. Ik geloof dat veel vraagstukken van deze tijd niet meer worden vlotgetrokken met een rapport. Samen met mijn netwerk van design thinkers, social designers en beeldend kunstenaars, ontwerp ik daarom wenkende perspectieven die mensen verleiden om in beweging te komen. Creativiteit die niet alleen inspireert en verwondert, maar die ook daadwerkelijk impact heeft!