Jan Willem de Kleuver | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Jan Willem de Kleuver

Senior Adviseur

Jan Willem de Kleuver is als adviseur en projectmanager werkzaam in de markt ruimtelijke investeringen met een politiek-bestuurlijke invalshoek op infrastructurele projecten.

Achieving Goals through Enthusiasm and Friendship