Jaap de Heer | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Jaap de Heer

Partner Strategie en beleid

Ik houd mij bij voorkeur bezig met strategische en beleidskwesties en met de daaraan verbonden organisatie- en procesvragen.

About me

Het boeiende daarvan is maatschappelijke en politiek-bestuurlijke ontwikkelingen te relateren aan beleid of strategie en tegelijkertijd aan de organisatie met haar ontwikkel- of veranderopgave. Ervaring hiermee heb ik vooral opgedaan in bedrijfsleven en overheid, in het bijzonder in de mobiliteits- en infrastructuursector en de watersector. Een professioneel gevormde en door betrokkenen gedeelde diagnostiek of advies vind ik erg belangrijk om succesvol verder te gaan. Mijn stijl kenmerkt zich dan ook door distantie en betrokkenheid. Onder dat motto breng ik affiniteit met de beleids- of strategie-opgave, procesmatige vaardigheden en een streven naar positieve conditionering van het speelveld samen.

Markten & Sectoren

Water, Mobiliteit en infrastructuur

Expertises

Strategievorming

Blogs

  • Combinatie van doelstellingen maakt van Bangladesh Delta Plan 2100 een unieke ontwikkelingskans

    27 februari 2019 Lees verder
  • Dutch Water Sector Magazine: Twynstra Gudde leidt Bangladesh Deltaplan 2100

    09 juli 2018 Lees verder
  • Hoe Nederland het overstromende Bangladesh opnieuw wil redden van het water

    10 februari 2017 Lees verder