Iljan van Hardevelt | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Iljan van Hardevelt

Partner

De realisatie van een sportcomplex, een museum of een bibliotheek is altijd een enorm spannend proces. Het is vaak politiek en emotioneel beladen. Er zijn heel veel belangen. Vaak gaat het om iconische gebouwen in het hart van een stad. Maar mij gaat het erom dat veel mensen uiteindelijk een theater bezoeken en er mooie voorstellingen beleven of ergens met plezier kunnen sporten. Als dat lukt, denk ik: ‘Dat hebben we mooi voor elkaar gekregen’.

About me

De ontwikkeling van vastgoed voor sport, cultuur en maatschappelijke voorzieningen is zeer complex. Dat zit hem in de veelheid van belangen die ermee gemoeid zijn. Vaak betaalt de gemeente, maar is er een instelling die de exploitatie rond moet krijgen. Vaak zijn er meerdere eindgebruikers. De politiek en de inwoners van de stad kijken voortdurend over je schouder mee. En het is een lang proces, dus heb je ook altijd te maken met veranderende omstandigheden en nieuwe eisen of ambities. 

Voor mij als projectmanager zijn de eisen van de opdrachtgever kaderstellend. Maar daarbinnen is ruimte voor de ambities van de eindgebruikers. En het is cruciaal om die te doorgronden, want als de routing in een gebouw niet helemaal klopt, of je hebt een ambitie net niet gehaald, dan heb je daar de hele exploitatietermijn last van. Ik snap hoe de exploitaties van deze instellingen eruit zien en wat er nodig is om een gebouw goed te laten functioneren. Dus zolang ik binnen de planning de tijd nog kan vinden, daag ik iedere partij uit nóg eens te kijken of het beter kan.  

Het beheersbaar maken van een complex project heb ik goed in de vingers. Dat is de basis. De kracht die ik eraan toevoeg, is dat ik technische kennis van de utiliteitsbouw combineer met inzicht in het functioneren van gebouwen en de exploitaties van instellingen op het gebied van cultuur, sport en maatschappelijke voorzieningen. Met mijn procesvaardigheden kan ik op alle niveaus de partijen bij elkaar brengen en houden. Het maakt mij gelukkig als dat lukt en als er uiteindelijk een mooi gebouw staat dat lééft.  

Blogs

  • 10 tips om een aanbestedingsfiasco te voorkomen

    08 oktober 2018 Lees verder
  • De roze wolk die BIM heet

    08 juli 2016 Lees verder
  • Het Groninger Forum aardbevingsbestendig

    13 oktober 2015 Lees verder