Huub Raemakers | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Huub Raemakers

Partner Strategie en innovatie

Huub Raemakers is partner bij Twynstra Gudde en oprichter van de strategieadviespraktijk Strategy Counsellors.

About me

Huub heeft ruim 20 jaar ervaring met strategievorming, bestuursadvies, strategische samenwerking, innovatiemanagement en businessplanning. Huub studeerde aan de Universiteit Leiden (Bestuurskunde), TIAS business school en volgde het CALL Leadership Programme.

Huub is gespecialiseerd in de zorgsector, met name ziekenhuizen, medische diagnostiek en ouderenzorg.

Zijn werkwijze kenmerkt zich door nieuwsgierigheid, de gezamenlijke ontwikkeling van een inspirerend toekomstbeeld en de concrete vertaling naar nu te nemen strategische keuzes en acties. Zowel binnen de eigen organisatie als met patiënten, cliënten en samenwerkingspartners. Daarbij zijn disruptieve technologische- en maatschappelijke ontwikkelingen een belangrijke factor. Huub stuurt in zijn opdrachten op balans tussen context (wat speelt buiten en binnen de organisatie), proces (juiste mensen en juiste stappen voor draagvlak en resultaat) en content (juiste kennis en keuzes).

Recente opdrachten:
- Visie- en strategieontwikkeling (visie, missie, strategie, positionering, uitvoeringsprogramma)
- Strategische sourcingsvraagstukken (al dan niet uitbesteden medische diagnostiek)
- Strategische samenwerking (begeleiden startfase partnerships, ketens en netwerken)
- Innovatiemanagement (hoe laat je innovatie werken?)
- Ontwikkelen van speerpunten, businessplannen en -cases
- Toekomstverkenningen en scenario’s.

Recente opdrachtgevers:
ETZ, Ziekenhuis Rivierenland, Saffier, Certe, SMO Breda, Bernhoven, RSZK, Diagnostiek Brabant, Nij Smellinghe, TNO, ZGV, Atalmedial, ActiZ, Tragel, MST/ZGT – Medlon, HAP Oldenzaal - Enschede, Izore, STAR-mdc, Land van Horne, Sanquin, IJsselheem, Zorgbalans, SHO, Sensire, CWZ, Surplus, OLVG, Erasmus.

Onze strategiewebsite: https://www.twynstragudde.nl/expertise/strategievorming/
Themawebsite medische diagnostiek: https://medischediagnostiek.twynstragudde.nl/

We kunnen er ook voor kiezen anders te denken, nieuwe denkkaders te creëren. In samenwerking, met vernieuwende strategieën en bestuurlijk leiderschap.

Blogs

 • Helpt groei medische diagnostiek krimp van ziekenhuizen waar te maken?

  29 oktober 2018 Lees verder
 • Huub Raemakers

  Personeelstekort VVT: is de oplossing minder ouderenzorg?

  01 november 2017 Lees verder
 • Izore en Certe zorgen voor vrij baan consolidatie medische microbiologie

  14 september 2017 Lees verder