Huub Raemakers | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Huub Raemakers

Partner

Huub adviseert bestuurders in de zorg om met scherpe strategie succesvol in te spelen op de snel veranderende wereld.

About me

Strategie 'out of the box'
Strategie in een snel veranderende wereld is een uitdaging. Technologie gaat razendsnel en de impact op de maatschappij is groot. Tegelijkertijd wordt de zorg onbetaalbaar. Bestuurders stappen ‘out of the box’ en gaan aan de slag met preventie en vernieuwende strategieën. Om zo ook in de toekomst goede zorg mogelijk te maken.


“In the end, strategy, not technology, drives healthcare transformation.”

Huub is partner bij StrategyCounsellors, de strategieadviespraktijk van Twynstra Gudde. Hij adviseert bestuurders in de zorg om met scherpe strategieën succesvol in te spelen op de snel veranderende wereld. Huub is een ‘challenger’, met prikkelende en vernieuwende inzichten: niet op voorhand gericht op het in stand houden van de gevestigde orde, maar wel (en ook daarom) gevraagd door de gevestigde orde. 

Huub heeft 15 jaar ervaring in de zorgsector. Hij is gespecialiseerd in de medische diagnostiek en de ouderenzorg. Eerder werkte hij als adviseur in het bedrijfsleven, ICT en de overheid.

Specialisaties
- Strategie (visie, missie, strategie, positionering, meerjarenbeleid)
- Samenwerking (organisaties en netwerken)
- Impact van exponentiële technologieën
- Innovatie (nieuwe concepten, business modellen/cases, business plannen, start-up)


Recente opdrachtgevers 
Atalmedial, ActiZ, Certe, Vebego Zorg, MST/ZGT - Medlon; Izore, Zorgpartners Midden Nederland, Star-mdc, Land van Horne, RSZK, Sanquin, Groene Hart Ziekenhuis, Vilente, Zorgbalans, Laurens, SHO, Sensire, Surplus, IJsselheem, Thebe, Vitrascmd, Zonnehuisgroep IJsselVecht, Vivium, STMG, Maas en Waal, Ketensamenwerking West Achterhoek, Eilandzorg, Het Huis Nebo.

“In the end, strategy, not technology, drives healthcare transformation.”

Blogs

  • Izore en Certe zorgen voor vrij baan consolidatie medische microbiologie

    14 september 2017 Lees verder
  • Laboratoria: de macht van het monster wordt digitaal en is nog nooit zo groot geweest

    14 september 2017 Lees verder
  • ‘Van 100+ naar vijf diagnostische centra’

    14 september 2017 Lees verder