Huub Raemakers | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Huub Raemakers

Partner

Huub Raemakers is strategie-adviseur en procesbegeleider. In 2015 heeft hij de strategieadviespraktijk Strategy Counsellors opgericht.

About me

Hij is strategie-adviseur en procesbegeleider met ruim twintig jaar ervaring in de zorgsector, bedrijfsleven en overheid. Hij studeerde aan de Universiteit Leiden (Bestuurskunde), TIAS business school en volgde het CALL Leadership Programme. In 2015 heeft hij Strategy Counsellors, de strategieadviespraktijk van Twynstra Gudde, opgericht.

Huub is creatief. Hij bedenkt en creëert graag nieuwe dingen: visie, strategie, organisaties en diensten. Inspelend op disruptieve veranderingen in onze maatschappij en bouwend vanuit verlangens uit de organisatie. Hij neemt bestuurders, management en medewerkers mee en daagt hen uit met prikkelende en vernieuwende inzichten. Mensen die allemaal zelf moeten veranderen, om de organisatie te veranderen. Hierbij helpen krachtige verhalen waarmee transformatie betekenis en vorm krijgt.

Huub is gespecialiseerd in de zorgsector, met name ziekenhuizen, medische diagnostiek en ouderenzorg.

Specialisaties
- visie- en strategieontwikkeling (visie, missie, strategie, positionering, topstructuur)
- strategische transformatie (innovatie, organisatieontwerp en -verandering)
- strategische sourcingsvraagstukken (uitbestedingskeuze bedrijfsonderdelen)
- strategische samenwerking (fusies, overnames, uitbesteding, netwerken)
- ontwikkelen van medische speerpunten, businessplannen en -cases
- toekomstverkenningen en scenario’s.

Recente opdrachtgevers
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, UMCG/RUG, Ziekenhuis Rivierenland, Saffier, Certe, SMO Breda, Bernhoven, RSZK, Diagnostiek Brabant, Nij Smellinghe, TNO, ZGV, Atalmedial, ActiZ, Tragel, MST/ZGT – Medlon, HAP Oldenzaal - Enschede, Izore, STAR-mdc, Land van Horne, Sanquin, IJsselheem, Zorgbalans, SHO, Sensire, CWZ, Surplus, OLVG, Erasmus.

Recente publicaties
- ‘Kansen en nieuwe rollen voor medische diagnostiek’ (2019, artikel Laboratoriumgeneeskunde)
- ‘De narratieve benadering: een andere manier van strategievorming’ (2018, whitepaper)
- ‘Toekomst van de medische diagnostiek: bestuurlijke gespreksronde’ (2018, rapport)
- ‘Van 100+ naar vijf diagnostische centra’, (2016, artikel Labinsight)
- ‘Transformatie in de VVT: zoveel bestuurders, zoveel richting’, (2015, rapport)
- SomSam magazine: ‘Recept voor een zorgnetwerk’, (2014, publicatie)
- ‘Onderzoek Strategieontwikkeling langdurige zorg’, (2011, rapport)
- ‘Business Model Generation’, (2010, co-auteur boek).

Meer informatie
https://www.twynstragudde.nl/mensen/huub-raemakers
- https://www.twynstragudde.nl/expertise/strategievorming
- https://www.twynstragudde.nl/markten/zorg/cure/toekomst-medische-diagnostiek

We kunnen er ook voor kiezen anders te denken, een nieuwe organisatie te worden. In samenwerking, met vernieuwende strategieën en bestuurlijk leiderschap.

Blogs

 • Huub Raemakers

  Kansen en nieuwe rollen voor medische diagnostiek bij verplaatsen ziekenhuiszorg

  15 februari 2019 Lees verder
 • Helpt groei medische diagnostiek krimp van ziekenhuizen waar te maken?

  29 oktober 2018 Lees verder
 • Huub Raemakers

  Personeelstekort VVT: is de oplossing minder ouderenzorg?

  01 november 2017 Lees verder