Huub Raemakers | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Huub Raemakers

Partner Strategie en innovatie

Huub Raemakers is partner bij Twynstra Gudde en oprichter van de strategieadviespraktijk Strategy Counsellors.

About me

Huub heeft ruim 20 jaar ervaring met strategievorming, innovatiemanagement, businessplanning en strategische samenwerking. Huub heeft gestudeerd aan de Universiteit Leiden (Bestuurskunde) en TIAS business school. Recent heeft hij het CALL Leadership Programme gevolgd.

Zijn focus ligt op ziekenhuizen, medisch diagnostische organisaties en ouderenzorg (VVT).

Huub zijn werkwijze kenmerkt zich door de gezamenlijke ontwikkeling van een inspirerend toekomstbeeld en de concrete vertaling naar nu te nemen strategische keuzes en acties. Daarbij vormen technologische- en maatschappelijke ontwikkelingen door hun groeiende impact een belangrijke factor. Huub stuurt in zijn opdrachten op balans tussen context (wat speelt er binnen en buiten de organisatie), proces (de juiste mensen en de juiste stappen voor draagvlak en resultaat) en content (de juiste kennis en keuzes). 

Recente opdrachten:
- Visie- en strategieontwikkeling (visie, missie, strategie, positionering, portfoliokeuzes)
- Sourcingsvraagstukken: zelf doen, samen doen of uitbesteden van bedrijfsfuncties
- Innovatiemanagement
- Ontwikkelen van speerpunten, businessplannen en businesscases
- Strategische samenwerking
- Toekomstverkenningen en scenario’s. 

Recente opdrachtgevers:
Ziekenhuis Rivierenland Tiel, Saffier, Certe, Bernhoven, RSZK, Diagnostiek Brabant, Nij Smellinghe, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Atalmedial, ActiZ, Vebego Zorg, MST/ZGT – Medlon, Huisartsenposten Oldenzaal - Enschede, Izore, STAR-mdc, Land van Horne, Sanquin, IJsselheem, Zorgbalans, SHO, Sensire, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Surplus, OLVG, Erasmus.

We kunnen er ook voor kiezen anders te denken, nieuwe denkkaders te creëren. Met vernieuwende strategieën en bestuurlijk leiderschap.

Blogs

 • Helpt groei medische diagnostiek krimp van ziekenhuizen waar te maken?

  29 oktober 2018 Lees verder
 • Huub Raemakers

  Personeelstekort VVT: is de oplossing minder ouderenzorg?

  01 november 2017 Lees verder
 • Izore en Certe zorgen voor vrij baan consolidatie medische microbiologie

  14 september 2017 Lees verder