Huub Raemakers | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Huub Raemakers

Partner

Huub adviseert bestuurders in de zorg om met scherpe strategie succesvol in te spelen op de snel veranderende wereld.

About me

Strategieontwikkeling in onzekere tijden

Huub is partner bij en oprichter van Strategy Counsellors, de strategieadviespraktijk van Twynstra Gudde. Hij adviseert en begeleidt bestuurders en organisaties in de zorg bij het ontwikkelen van scherpe strategieën waarmee succesvol wordt ingespeeld op de snel veranderende wereld. Huub is een ‘challenger’, met prikkelende en vernieuwende inzichten: niet op voorhand gericht op het in stand houden van de gevestigde orde, maar wel (en ook daarom) gevraagd door de gevestigde orde. Huub heeft 15 jaar ervaring in de zorgsector. Hij is gespecialiseerd in de medisch diagnostische sector en de ouderenzorg. Eerder werkte hij als adviseur in het bedrijfsleven, ICT en overheid.

Strategieontwikkeling in onze snel veranderende wereld is een uitdaging. De maatschappij verandert razendsnel, versneld door nieuwe technologieën. Burgers pakken nieuwe rollen. Hele sectoren veranderen ingrijpend. Ook de zorg. Deze sector is onbeheersbaar: iedere euro extra lijkt juist tot méér zieken te leiden. We kunnen er voor kiezen ook anders te denken, nieuwe denkkaders te creëren: zorgen dat mensen juist niet ziek worden. Niet afhankelijk. Of zo snel mogelijk weer op eigen benen staan. Met vernieuwende strategieën en bestuurlijk leiderschap. Om zo de samenleving gezonder te maken en ook in de toekomst goede zorg veilig te stellen.

Specialisaties
- Visie- en strategieontwikkeling (visie, missie, strategie, positionering, meerjarenbeleid, uitvoeringsprogramma)
- Innovatie (nieuwe concepten, business modellen/cases, business plannen, start-up)
- Samenwerking (netwerken, overnames, fusies, uitbesteding).

Recente opdrachtgevers
Bernhoven, Diagnostiek Brabant, Saffier, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Atalmedial, ActiZ, Certe, Vebego Zorg, MST/ZGT - Medlon; Izore, Zorgpartners Midden Nederland, STAR-mdc, Land van Horne, RSZK, Sanquin, Groene Hart Ziekenhuis, Vilente, Zorgbalans, Laurens, SHO, Sensire, Surplus, Thebe, Zonnehuisgroep IJsselVecht, Vivium, STMG.

We kunnen er ook voor kiezen anders te denken, nieuwe denkkaders te creëren. Met vernieuwende strategieën en bestuurlijk leiderschap.

Blogs

  • Izore en Certe zorgen voor vrij baan consolidatie medische microbiologie

    14 september 2017 Lees verder
  • Laboratoria: de macht van het monster wordt digitaal en is nog nooit zo groot geweest

    14 september 2017 Lees verder
  • ‘Van 100+ naar vijf diagnostische centra’

    14 september 2017 Lees verder