Has Bakker | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Has Bakker

Adviseur, Procesbegeleider en Aanjager

Geboren optimist en overtuigd generalist met een grote liefde voor het openbaar bestuur, participatie en de democratie.

About me

Hoe kunnen we de invloed en betrokkenheid van mensen bij hun omgeving vergroten? En hoe maken we de spanningen tussen de leefwereld van mensen en de systeemwereld van de overheid productiever? Vragen die centraal staan in mijn werk als adviseur bij Twynstra Gudde maar ook in mijn functie als raadslid in de gemeente Utrecht. 

Als adviseur, projectleider en aanjager bij Twynstra Gudde houd ik me bezig met maatschappelijke vraagstukken die te maken hebben met:
> (bewoners)participatie,
> procesbegeleiding,
> de Omgevingswet,
> stakeholdermanagement/ mutual gains approach, 
> samenwerken in en tussen organisaties.

Vaak ben ik betrokken bij het vertalen van de strategie en doelen naar de uitwerking en uitvoering. Het liefst puzzel ik met een organisatie en de betrokkenen daaromheen aan de vraag #hoedan. Persoonlijk contact en een gezonde dosis humor zijn belangrijk voor mij. Ik heb door de jaren heen veel ervaring opgedaan bij gemeenten, provincies en de Rijksoverheid. Het hart van de publieke zaak. 

Trots ben ik op het begin 2018 verschenen boek 'Tweebenig samen werken', waar ik één van de bedenkers en auteurs van ben.

Het liefst puzzel ik met een organisatie en de betrokkenen daaromheen aan de vraag #hoedan

Blogs

  • Hoe bouwen we aan een toekomst waar we graag in willen leven?

    25 september 2017 Lees verder
  • Begrijpen we elkaar nog wel? Drie coalitievormen van participatie

    05 mei 2017 Lees verder
  • Let's Talk About... Spanningen in Samenwerken

    15 maart 2017 Lees verder