Hans Westerveld | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Hans Westerveld

Adviseur

Ik help gezondheidszorgorganisaties met het verbeelden van nieuwe werkprocessen. Ik doe dat meestal in het perspectief van een bouwplanontwikkeling, samen met betrokkenen uit de organisatie. Zo creëer ik commitment met de plannen en leg ik een fundament voor verdere ontwikkeling van de organisatie.

About me

Ik zoek telkens naar een verbinding tussen de afzonderlijke werkprocessen en de cultuur van de organisatie en de daarin vervatte waarden.

Werkprocessen vormen het weefsel van de organisatie. De wijze waarop het weefsel zich (dagelijks) ontwikkelt wordt door de cultuur van een organisatie bepaald.

Op dit moment werk ik aan de actualisatie van het boekje 'Werelden achter de zorg'. Hierin schets ik toekomstscenario's voor de ontwikkeling van de zorg. Dit doe ik samen met mijn collega Hans Vermaak. Daarnaast doe ik een promotieonderzoek naar de diepere betekenissen van ziekenhuisgebouwen. 

Markten & Sectoren

Cure, Zorg

Expertises

Projectmanagement