Hans van der Zwan | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Hans van der Zwan

Adviseur

De energietransitie. We zitten er middenin. De overgang naar een schone economie en een duurzame energievoorziening heeft impact op iedereen. Het verandert de wijze waarop wij wonen, werken en ons verplaatsen. Als adviseur lever ik graag mijn bijdrage aan de versnelling van de energietransitie. En daarmee aan de verdere verduurzaming van Nederland.

About me

Vanuit deze overtuiging adviseer en begeleid ik overheden, ondernemers, energiebedrijven en netbeheerders. Onder meer bij beleidsontwikkeling, strategiebepaling en het opzetten, organiseren en versnellen van energie-initiatieven. Gericht op het realiseren van ambities, met oog voor tastbaar en toekomstbestendig resultaat. Samen met opdrachtgevers en hun partners maatschappelijke impact creƫren, daar krijg ik energie van.

De afgelopen jaren heb ik met veel plezier aan uiteenlopende energie-opdrachten gewerkt. Aan onder meer het opstellen van een regionale energiestrategie (RES), het ontwikkelen van een regio deal energieneutraliteit, het financieren van een ultradiep geothermie-traject en het verbeteren van wijkaanpakken gericht op verduurzaming van de particuliere woningvoorraad. Adviserend op een pragmatische en nuchtere wijze, maar ook persoonlijk, enthousiast en betrokken.