Hans Lodders | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Hans Lodders

Associate

Als programma- of interimmanager richt ik mij voornamelijk op het ontwikkelen van nieuwe organisaties vanuit brede – bijvoorbeeld ‘triple-helix’ - samenwerkingsverbanden. Ook word ik gevraagd om organisaties te verzelfstandigen of te vernieuwen. De trajecten draaien vaak om het in gezamenlijkheid verbeteren van kennis- en talentontwikkeling rond specifieke thema's of sectoren.

About me

Als programma- of interimmanager richt ik mij voornamelijk op het ontwikkelen van nieuwe organisaties

vanuit brede – bijvoorbeeld ‘triple-helix’ - samenwerkingsverbanden. Ook word ik gevraagd om

organisaties te verzelfstandigen of te vernieuwen.

De trajecten waar ik aan bijdraag kenmerken zich door ambitieuze doelstellingen, waarbij soms een

nieuwe organisatie moet worden opgezet in combinatie met het ontwerpen van nieuwe waarde

proposities of businessmodellen. Ik geef leiding aan de nieuwe organisatie en stuur daarbinnen evt

diverse projecten aan, bijv ogv ontwikkeling van nieuwe diensten, kanalen of ICT-middelen.

De opdrachten zijn vaak politiek, complex en van strategisch belang. Goed ‘stakeholder management’ is

daarbij cruciaal, helemaal wanneer meerdere organisaties uit verschillende sectoren met elkaar

samenwerken. Ik heb in deze complexe trajecten gewerkt met diverse overheden op rijks- en lokaal

niveau, met onderwijsinstellingen en met maatschappelijke of commerciële organisaties. Specifiek heb ik

veel ervaring in de mediasector.

Naast het kunnen hanteren van hardere stuurmiddelen – zoals planningen, budgetten en rapportages –

ligt mijn kracht in het ontwikkelen van een gedeelde visie, het meekrijgen van stakeholders op alle

niveaus en het toewerken naar concrete deliverables. Een kritische houding ten opzichte van mijn

opdrachtgevers schuw ik daarbij niet, waarbij collega’s mij tegelijk kenschetsen als plezierig mens- én

resultaatgericht met veel humor.

"Niets zo irritant als een spreuk aan de wand"