Mensen | Page 4 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Mensen

Wytse Dassen

Wytse Dassen

Strategisch Adviseur Water en Omgevingsmanager

Met mijn kennis van watersystemen, de waterketen en omgevingsmanagement wil ik mensen tot samenwerken verleiden om de opgaven in Nederland waterland op te pakken. Alles is mensenwerk en daar ligt wat mij betreft de uitdaging. Uiteindelijk is iedereen gebaat bij schoner water, voldoende water en veilige dijken. Daar ga ik voor, dat is mijn passie.

Iris de Been

Iris de Been

Adviseur

Als omgevingspsycholoog heb ik me de afgelopen jaren gespecialiseerd in kantoorhuisvesting.

Jeffrey de Bruijn

Jeffrey de Bruijn

Adviseur

Als adviseur bij Twynstra Gudde richt ik mij op het verbeteren van de bedrijfsvoering en de organisatie rondom vastgoed en huisvesting. Door mijn bedrijfskundige achtergrond plaats ik de vraagstukken altijd in het perspectief van de gehele organisatie. Met deze integrale aanpak kom ik tot oplossingen waar de klant écht wat aan heeft.

Léon de Caluwé

Léon de Caluwé

Geassocieerd partner en emeritus hoogleraar

Léon de Caluwé is geassocieerd partner bij Twynstra Gudde en emeritus hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij is één van de bekendste organisatieadviseurs in het land en heeft honderden adviesopdrachten gedaan op het terrein van veranderen en de factor mens daarbij.

Jaap de Heer

Jaap de Heer

Partner Strategie en beleid

Ik houd mij bij voorkeur bezig met strategische en beleidskwesties en met de daaraan verbonden organisatie- en procesvragen.

Anne de Jager

Anne de Jager

Adviseur

Ik houd mij bezig met het vakgebied contracteren en risicomanagement. Hierin komen de verschillende facetten van een bouw-of infraproject samen; de techniek, het proces en de organisatie. Precies dit is waarom ik voor dit vakgebied heb gekozen; het oplossen van deze complexe puzzel.

Martine de Jong

Martine de Jong

Senior adviseur, procesbegeleider en onderzoeker

Als adviseur en procesbegeleider van Twynstra Gudde staat Martine de Jong voor vernieuwing en verbinding op grensvlakken: tussen inhoud en proces, tussen verschillende sectoren en disciplines, tussen afdelingen en organisaties, tussen publiek, privaat en maatschappelijk en tussen visievorming en uitvoering. Niet voor niets is haar expertise dan ook samenwerken tussen organisaties.

Jan Willem de Kleuver

Jan Willem de Kleuver

Senior adviseur, project- en procesmanager

Jan Willem zet strategische, proces- en projectmatige vaardigheden in om te komen tot een aanpak voor het oplossen van opgaven voor de toekomst. Bereikbaarheid, ruimtelijke investeringen, energietransitie en de propositie slimme en duurzame mobiliteit zijn hierin richtinggevende thema’s. In zijn werk legt hij de verbinding met internationale vraagstukken.

Nico de Meester

Nico de Meester

Adviseur

De energiesector is aan het veranderen. De ontwikkeling naar decentrale duurzame energieopwekking is in volle gang. Als adviseur help ik opdrachtgevers met projectmanagement, omgevingsmanagement, samenwerken en veranderen. In de afgelopen jaren heb ik ervaring opgedaan in projecten over verschillende energiebronnen waaronder restwarmte en LNG.

Bram den Engelsen

Bram den Engelsen

Partner Strategie en governance

Als managing partner van de adviesgroep Strategy Counsellors ben ik actief op de gebieden strategievorming en governance. Daarbij combineer ik scherpe analyses en nieuwe invalshoeken met een inspirerende verwoording en verbeelding van strategische keuzes. Voorts begeleid ik fusie- en samenwerkingstrajecten, adviseer ik bij businessplannen en financieringsvraagstukken en doe ik onderzoek op het terrein van besturing en topstructuur.