Mensen | Page 21 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Mensen

Edgar Wever

Edgar Wever

Adviseur

Het goed afwegen van investeringsbeslissingen en het bepalen van het maatschappelijk rendement hebben mij interesse. Op deze terreinen heb ik brede kennis en ervaring opgedaan met publieke en private partijen en op een breed scala van beleidsterreinen.

Mark Wevers

Mark Wevers

Adviseur en projectmanager

Ik ben een adviseur en projectmanager voor vastgoedvraagstukken en complexe huisvestingsopgaves. Door mijn uiteenlopende ervaring ben ik in staat advies te geven aan zowel private als publieke partijen. Ik heb een sterk organiserend vermogen en ik weet hoe je met verschillende lagen van organisaties moet schakelen.

Simone Wevers

Simone Wevers

Adviseur

In aanbestedings- en contracteringsvraagstukken is een gedegen, inhoudelijke correcte oplossing essentieel, maar niet voldoende. Minstens zo belangrijk is het om te zoeken naar een oplossing waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden en die op de lange termijn werkbaar is.

Guido Wierink

Guido Wierink

Adviseur

Ik adviseer organisaties in zowel het publieke als private domein over het zo effectief mogelijk inzetten van hun bedrijfsmiddelen ten bate van een optimale bedrijfsvoering. Door een juiste afstemming tussen bedrijfsmiddelen (waaronder bedrijfsmatig vastgoed) en organisatiestrategie kunnen organisaties hun primair proces optimaal uitvoeren.

Damien Wolters

Damien Wolters

Adviseur

Actief in zowel de publieke als private sector, assisteer ik organisaties die vraagstukken hebben in de wereld van de mobiliteit en infrastructuur. Dit doe ik door altijd vooruit te kijken en het overzicht te behouden binnen het projectteam en daarbuiten.