Mensen | Page 3 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Mensen

Erwin Bretscher

Erwin Bretscher

Senior adviseur

Ik ben als senior adviseur verbonden aan Twynstra Gudde. Ik heb een achtergrond in commerciële economie en IT. Ik heb ruime ervaring met directie- en (programma-)management in de gezondheidszorg (brancheorganisaties, care & cure, leveranciers), vervoer (NS) en zakelijke dienstverlening (IT in gezondheidszorg).

Eric Brink

Eric Brink

Adviseur

De doorlooptijd van marktontwikkelingen en technische ontwikkelingen wordt steeds korter. Hoe zorgen we dan toch voor duurzame oplossingen? Duurzaamheid gaat wat mij betreft niet over labels. Zij kunnen echter zeker een handig hulpmiddel zijn om verstandige keuzes te maken. We kunnen er immers niet omheen dat we ons energie- en materiaalgebruik zullen moeten beperken om de wereld leefbaar te houden. Het maken van werkomgevingen die lang meegaan en aanpasbaar zijn aan nieuwe behoeftes mag daarbij echter niet worden vergeten.

Lynn Brugmans

Lynn Brugmans

Adviseur

Ik begeleid organisaties in zowel de publieke als de private sector bij huisvestings-vraagstukken, bedrijfsvoering en (ver)bouwprojecten. Dit doe ik door de wensen van de gebruiker te vertalen naar een passende oplossing.

Mirjam Brussen

Mirjam Brussen

Adviseur

Ik houd van bevlogen mensen die passie hebben voor hun vak en van betekenis willen zijn voor onze maatschappij.

Yvonne Burger

Yvonne Burger

Hoogleraar Vrije Universiteit, geassocieerd partner

Ik werk met veel plezier op het snijvlak van praktijk en wetenschap. Als adviseur werk ik in de top van organisaties – vaak binnen de publieke sector - aan individuele en teamontwikkeling.

Ruben Cales

Ruben Cales

Adviseur

Als adviseur werk ik aan verschillende opdrachten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Ik zet mijn kennis in op het gebied van strategievorming en project- en programmamanagement. Met veel plezier draag ik bij aan de samenwerking om gezamenlijk de stedelijke potentie te ontwikkelen.

Michiel Cappendijk

Michiel Cappendijk

Adviseur

Wanneer in een samenwerking veel partijen met verschillende belangen betrokken zijn, sta ik in mijn kracht. De complexiteit om te komen tot goede besluitvorming en daarmee voortgang, daagt mij uit. Hierbij zet ik de stip op de horizon en werk daar gedecideerd en op hoofdlijnen naar toe. Ik ben minder het type dat zich met de details bezighoudt. Vraagstukken op het gebied van regionale economie en ruimte hebben vooral mijn interesse.

Steffen Chang

Steffen Chang

Adviseur

Huisvestingsprojecten financieel in goede banen leiden is de essentie van mijn werk. Vanuit kosten en baten kijk ik met mijn analytische blik naar hoe projecten een duurzaam succes worden. Soms in langlopende projectmanagementtrajecten, dan weer korte trajecten als audits, second opinions of huisvestingsadviestrajecten. Ik adviseer bij strategische keuzes in wijze van aanbesteden, slimme bouwprocessen en faseringen om tijdwinst te boeken.

Dennis Christmas

Dennis Christmas

Managing Partner Zorg

Dennis is een ervaren adviseur die zowel in de curatieve zorg als in de care diverse grote projecten en veranderingen heeft begeleid. Zijn kracht is het op gang brengen en houden van veranderingen in zorgorganisaties. Hij is al 20 jaar als adviseur actief in de zorg.

Sterre Colenbrander

Sterre Colenbrander

Adviseur

Met mijn academische achtergrond in de politicologie en bestuurskunde ben ik al lange tijd geïnteresseerd in complexe maatschappelijke vraagstukken en hun politieke context. Ik ben afgestudeerd op een onderzoek naar mogelijke oplossingen voor belemmeringen die netwerken met burgers en private partijen ervaren.