Hanna Blomaard | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Hanna Blomaard

Adviseur

In een proces samen met betrokkenen komen tot nieuwe inzichten, daar krijg ik als adviseur energie van! Ik vind het belangrijk om samen het zelfbewustzijn van een organisatie te vergroten en professionals te prikkelen vanuit eigen enthousiasme die nieuwe inzichten te realiseren. De ene keer doe ik dit bijvoorbeeld vanuit mijn rol als procesbegeleider, en een andere keer als onderzoeker in een evaluatievraagstuk. Veelal werkzaam in een publieke context vind ik het inspirerend op deze manier te werken aan een overheid die eigentijds en zelfbewust maatschappelijke opgaven weet te realiseren.

About me

Als adviseur binnen de adviesgroep Overheid en Organisatie voer ik veelal opdrachten uit in de dynamische omgeving die (semi-)publieke organisaties kenmerkt. Ik voel mij als een vis in het water in die omgeving, waar politiek/bestuur en organisatie samenwerken aan maatschappelijke opgaven. Vraagstukken die zich hierbij aftekenen, en waar ik in adviseer gaan veelal over samenwerking of positionering. Te denken valt aan het adviseren over de zelfstandigheid van een gemeente, de (informatie)positie van de raad, de werking van een organisatiefilosofie ten opzichte van de structuur of het herijken van de positie van een fonds of brancheorganisatie in de veranderende participatiesamenleving. 

Met mijn energieke voorkomen weet ik op doortastende wijze dergelijke vraagstukken te begeleiden met oog voor verschillende rollen en drijfveren. Daarnaast weet ik effectief waarde toe te voegen door vraagstukken snel te vertalen in concrete acties en door te sturen op het behalen van gestelde doelen.

Blogs

  • Opsplitsing van een gemeente: 'lessons learned'

    20 februari 2019 Lees verder
  • De gemeente als regionale samenwerkingspartner: vijf conclusies op basis van de coalitieakkoorden

    13 juli 2018 Lees verder
  • De gemeente als regionale samenwerkingspartner: Een blik op de literatuur

    01 mei 2018 Lees verder