Hanke Nijman | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Hanke Nijman

Adviseur

Er komen veel maatschappelijke en technologische ontwikkelingen af op de energiesector. Door de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame en lokale energiebronnen verandert de energiemarkt. Tegelijkertijd zitten we middenin een digitale transformatie. Nieuwe technologieën bieden de mogelijkheid om anders om te gaan met het energiesysteem. Dat vraagt nieuwe samenwerkingen tussen verschillende stakeholders. Als adviseur en procesmanager richt ik me op deze samenwerkingsvragen.

About me

Als industrieel ontwerper en techniekfilosoof heb ik me ontwikkeld als expert op gebied van digitale transformatie in het fysiek domein. In een ‘smart city’ wordt digitale technologie en co-creatie ingezet om maatschappelijke vraagstukken in de stad aan te pakken.

Technologische innovaties veranderen het speelveld in de energiesector, voorbeelden zijn de thuisbatterij of smart grids. Deze technologieën zorgen voor nieuwe samenwerkingsmogelijkheden tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen én burgers. Juist deze samenwerking met verschillende stakeholders is essentieel in de energietransitie.

Ik heb een sterk analytisch vermogen, denk en werk oplossingsgericht en ben betrokken bij mensen en organisaties. Hierbij sta ik open voor andere visies en vernieuwing. Mijn technische achtergrond en ervaring in het publiek domein zet ik in op het snijvlak van technologie, publiek-privaat samenwerken en participatie. Met mijn enthousiasme ben ik in staat mensen in beweging te krijgen. Daarbij stelt mijn opleidingsachtergrond me in staat snel verbindingen te leggen en strategische vraagstukken om te zetten in praktische implementatie. Op deze manier zorg ik voor een integrale aanpak van vraagstukken.

Blogs

  • De energietransitie waar iedereen aan mee wíl doen: het kan!

    16 november 2018 Lees verder
  • Een mensgerichte & inclusieve energietransitie

    11 juni 2018 Lees verder
  • Transitietools voor gemeenten

    24 mei 2018 Lees verder