Guus van Leerdam | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Guus van Leerdam

Senior adviseur

Als senior adviseur en mede-manager maak ik deel uit van de adviesgroep Energie van Twynstra Gudde. Ik ben gespecialiseerd in complexe investerings- en samenwerkingsvraagstukken in de energiesector. Mijn ervaring betreft zowel energieopwekking (biomassacentrales, windparken, osmose, getijde, (rest)warmte) als transport van energie (warmtenetten, CO2 netten en hoogspanningsverbindingen). Mijn expertisegebieden betreffen projectontwikkeling, project- en programmamanagement, asset management, strategisch omgevingsmanagement en samenwerkingskunde.

About me

Mijn toegevoegde waarde ligt in het vertalen van idee naar een resultaatgerichte en beheersbare aanpak. Dit kan procesmatig, programmatisch of projectmatig zijn. Resultaatgericht en met oog voor de verschillende belangen. Te vaak wordt voorbijgegaan aan het verkennen en delen van de belangen van betrokken partijen, waardoor later in het project of de businessontwikkeling misverstanden of conflicten ontstaan over ‘the way to go’. Daarvoor is het nodig belangen en rollen vooraf goed scherp te krijgen, hierover duidelijke afspraken te maken en deze een plaats te geven in het project c.q. programma.

Mijn rol kan liggen in de ontwikkelfase, waar een haalbaarheidsstudie is vereist. Hierbij ontwikkel ik met de opdrachtgever de businesscase en verken ik mogelijke samenwerkingspartners en -vormen (bijvoorbeeld joint-venture) en de stakeholders (zoals omwonenden, NGO's, vergunningverleners) van het project.  Mijn rol kan ook liggen bij het opzetten van de projectorganisatie of het samenwerkingsverband of het managen van de organisatie tot en met de aanbesteding. Veelal zijn het initiatieven waar business, kennis en omgeving bij elkaar komen.

Ik ben resultaatgericht, met oog voor de kwaliteit van het samenwerken en belangen van de omgeving. Graag werk ik met bedrijven die samen een project ontwikkelen of bij een initiatief met complexe omgeving. Zo heb ik vanuit Eneco het samenwerkingsverband ACRRES ontwikkeld, ben ik voor AfvalEnergieBedrijf Amsterdam betrokken geweest bij haar transitie naar een energie- en grondstoffenbedrijf en ben interim manager Asset Management Warmtenetten geweest. Momenteel ben ik Projectdirecteur van 'Leiding over Noord', een warmtetransportleiding van Eneco tussen Rotterdam-Botlek en Rotterdam-Stadshavens. Als Projectdirecteur ben ik eindverantwoordeleijk voor de ontwikkeling en aanleg van de leiding, alsook - met inbreng van projectpartners AVR en E.ON - de inbedrijfstelling van een warmteleverend systeem.

Samenwerken in energie

Markten & Sectoren

Energie

Blogs

  • Cyber Security in Utilities Sector

    07 maart 2018 Lees verder
  • Global Insights on Energy Distribution

    07 juni 2017 Lees verder
  • Energy 3.0: Managing Transition

    15 maart 2017 Lees verder