Gilles Hofman | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Gilles Hofman

Adviseur

Vanuit de overtuiging dat duurzame energie beschikbaar moet worden voor iedereen werk ik aan projecten in de energie infrastructuur. Gedreven vanuit deze visie ondersteun ik organisaties in het ontwikkelen van warmtetransportleidingen, nieuwe elektriciteitsnetten en het gasvrij maken van woonwijken. Dit doe ik aan de hand van kennis in projectmanagement, samenwerkingskunde en strategisch omgevingsmanagement.

About me

De energietransitie zorgt voor radicale veranderingen in vraag, aanbod, financiering en regulering van energie. Deze veranderingen hebben een grote impact op de projecten waaraan ik werk. Mijn kracht zit in het vertalen van deze veranderingen naar de dagelijkse praktijk van projecten en organisaties.

In mijn werk handel ik ondernemingsgezind en ondersteun ik organisaties in het ontwikkelen van waardevolle oplossingen om duurzame energieprojecten te realiseren. Hierbij ben ik mij bewust van de impact op de leefomgeving en werk ik zonder daarbij de mens of het resultaat uit het oog te verliezen.