Erwin Uil | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Erwin Uil

Manager en adviseur ruimtelijke vraagstukken

Mijn passie is mensen en publieke en semi-publieke organisaties verder te helpen bij het realiseren van ruimtelijke vraagstukken. Deze vraagstukken moeten voor mij een maatschappelijke relevantie hebben en daarmee een bijdrage leveren aan onze gezamenlijke omgeving en samenleving. Door anders te denken probeer ik tot een resultaat te komen dat het verschil maakt. Dit is de reden waarom ik met veel plezier en bevlogenheid mijn werk als adviseur en manager bij Twynstra Gudde uitvoer.

About me

Ruimtelijke projecten hebben impact op de economie, mens, natuur en dier. Hoe kunnen we deze projecten succesvol realiseren in ons dichtbevolkte Nederland in een continue veranderende ruimtelijke omgeving? Dat is niet sec op te lossen met een businesscase. Deze vraagstukken vragen om een integrale aanpak waarbij economische behoeften in balans worden gebracht met het leveren van een maatschappelijke bijdrage. Ik omschrijf dit als rentmeesterschap dat centraal staat in de opdrachten waaraan ik werk. De toegevoegde waarde, in de vorm van financieel en ethisch rendement, die dan voor de lange termijn ontstaat, ontstijgt daarmee de korte termijn gedachte van financieel gewin. Het oplossen van deze vraagstukken is voor mij geen solitair proces.

De oplossingen komen tot stand door samen te werken. In die zin zijn ruimtelijke vraagstukken samenwerkingsvraagstukken met aandacht voor waarden en normen. Onderling respect, vertrouwen, loyaliteit en oprechte betrokkenheid zijn van groot belang. Hiermee wil ik écht het verschil maken.Mijn inspiratie is de Bijbel, mijn anker in mijn leven als christen. Dit is niet alleen de basis voor mijn persoonlijke leven, maar juist ook in het werk dat ik mag doen en de projecten waarbij ik betrokken mag zijn.

Expertise: ontwikkelstrategie, projectmanagement, procesmanagement, financieel management, stakeholdermanagement, grondexploitatie, businesscase, regionale samenwerking, samenwerken, planontwikkeling, gebiedsmakelaar en haalbaarheid.

Markten & Sectoren

Ruimte

Blogs

  • Erwin Uil

    Ontwikkelen zonder ontwikkelrisico: uitgekiend contracteren van grondverkoop

    04 april 2016 Lees verder
  • Erwin Uil

    Interview directeur Greenport Duin- en Bollenstreek

    26 juli 2013 Lees verder