Elske Schrijvers | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Elske Schrijvers

Senior adviseur

Ik heb veel ervaring met het begeleiden van en adviseren bij innovatieve aanbestedings- en contracteringstrajecten met name in de bouwsector, van strategie tot daadwerkelijk uitvoeren, contracteren en onderhandelen. Speciale interesse gaat daarbij uit naar het smeden van werkende samenwerkingsrelaties tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

About me

Dat gaat niet alleen over evenwichtige functionele en contractueel heldere afspraken maar ook over samenwerkingsvaardigheden en stijlen. Bij het ontwikkelen van samenwerkingsvaardigheden en stijlen van projectteams zet ik regelmatig simulaties in zoals GRIP, Knooppunt en LINK, omdat ze goed aansluiten op de context en fase van het project.

Een goede samenwerking vergt interactie en kost tijd

Blogs

  • Samenwerkingsassessment; méér dan een momentopname

    08 mei 2018 Lees verder
  • LINK: spelsimulatie concurrentiegerichte dialoog

    29 mei 2013 Lees verder