Eline van Min | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Eline van Min

Adviseur

Vooruitkijken, anticiperen en vervolgens een verbeterslag maken dat is waar ik me voor inzet binnen de complexe vraagstukken van mobiliteit. Ik wil betekenis geven aan de innovatieve ontwikkelingen van de toekomst voor het nu. Vanuit deze drive kan ik beleidsmakers en beslissers scherphouden. Dit doe ik door te analyseren welke impact deze innovaties kunnen hebben op mens en maatschappij.

About me

Door mijn bestuurskundige achtergrond en ervaring in een politieke omgeving ben ik omgevingsbewust. Ik werk slagvaardig en zet vertrouwen in de samenwerking voorop. Voorbeelden van de projecten waar ik bij betrokken ben (geweest): - Verkenning uitbreiding luchthaven Rotterdam The Hague Airport - MIRT Onderzoek A2 knooppunt Deil – ’s-Hertogenbosch – knooppunt Vught - Procesevaluatie Coöperatieve ITS Corridor - Smart ticketing op internationale spoorverbindingen in Limburg - Opstellen meerjarenprogramma verkeersveiligheid Overijssel voor de periode 2017-2020 - Secretaris van de werkgroep EOS (Eindbeeld Opbrengstverdeling Spoorvervoerders) - Inrichten governance t.b.v. de realisatie van de kwaliteitsverbetering Maaslijn.