Eline Schiks | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Eline Schiks

Senior adviseur en Interimmanager

Organisaties helpen om duurzame ontwikkeling op gang te brengen is de rode draad in mijn werk. Dit doe ik op basis van ruim 25 jaar (inter)nationale kennis en ervaring als manager, bestuurder en adviseur in de zorg en de farmaceutische industrie. Hierdoor spreek ik de taal van uw organisatie en kan ik een vertaalslag maken van de nieuwste inzichten naar de praktijk.

About me

De optimale oplossing voor patiënt/cliënt/hulpvrager én professional is mijn streven. Het geeft me veel energie als ik dit bereik door samen te werken in krachtige teams. Voorbeelden zijn:

  • Opheffen van verscherpt toezicht en financieel beheer van twee verpleeghuizen als manager ketenzorg en transmurale service
  • Op gang brengen van de samenwerking tussen de afdelingen Radiologie, Intensive Care en Apotheek van twee ziekenhuizen na bestuurlijke fusie in de rol van bedrijfsleider
  • 68 dagen meer tijd voor aandacht voor de cliënt per zorgteam binnen een middelgrote ouderenzorgorganisatie als voorzitter van de programmacommissie Tijd voor Aandacht.

Levert een verandering daadwerkelijk een verbetering voor patiënt/cliënt/hulpvrager én professional op, dan deel ik dit graag met anderen middels bijvoorbeeld (landelijke) presentaties of publicaties. Uiteraard doe ik dat altijd in nauwe samenwerking met u als opdrachtgever.

"Een organisatieverandering is geslaagd als de patiënt/cliënt/hulpvrager én professional er echt beter van worden"