Edgar Wever | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Edgar Wever

Adviseur

Het goed afwegen van investeringsbeslissingen en het bepalen van het maatschappelijk rendement hebben mij interesse. Op deze terreinen heb ik brede kennis en ervaring opgedaan met publieke en private partijen en op een breed scala van beleidsterreinen.

About me

In deze tijd waarin budgetten onder druk staan, is het afwegen van het zo efficiënt mogelijk inzetten van financiële middelen des te belangrijker. Bij Twynstra Gudde richt ik me vol enthousiasme op mijn expertises van maatschappelijk rendement en maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA). Hiermee wil ik me graag inzetten voor het ondersteunen van investeringsbeslissingen en het verder ontwikkelen van een afwegingskader.

De afgelopen 10 jaar heb ik me bezig gehouden met projectbeoordelingen op allerlei beleidsterreinen. Van vele (kleinschalige) projecten in de wijk, tot grotere infrastructurele werken (bijvoorbeeld Rijnlandroute, Twentekanalen) en ruimtelijk-economische programma’s (bijvoorbeeld de Greenport Duin- en Bollenstreek, Nieuwe Hollandse Waterlinie, Landschap Laag Holland). Verder heb ik bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van het instrument MKBA middels het opstellen van leidraden en het bijdragen aan kennisdagen. Voor woningcorporaties heb ik een leergang Maatschappelijk Rendement Woningcorporaties ontwikkeld en diverse malen gegeven.Opdrachtgevers zijn hoofdzakelijk Ministeries (IenM, ELENI, BZK), provincies, gemeenten en woningcorporaties.

Ook bij Twynstra Gudde zal ik me graag blijven bezig houden met de uitvoering van ex ante en ex post MKBA’s op verschillende beleidsterreinen (wonen, infrastructuur en mobiliteit, ruimte, water en groen). Verder hoop ik te kunnen bijdragen aan samenwerking tussen publieke en private partijen om zo een maximaal (maatschappelijk) rendement te kunnen halen uit de beschikbare (en soms beperkte) middelen.

Meer informatie over onze masterclass Maatschappelijk Rendement

Meer grip op de maatschappelijke en financiële prestaties van uw complexen

In hoeverre dragen uw complexen bij aan uw maatschappelijke en financiële doelen? Met de Complexmeter krijgt u hier inzicht in. U leest meer over deze Complexmeter in het productblad. 

Download het productblad

Blogs

 • Feyenoord City draagt bij aan ontwikkeling Rotterdam Zuid

  05 januari 2017 Lees verder
 • Edgar Wever

  Woningcorporaties moeten naast Wegen ook Wikken

  17 december 2014 Lees verder
 • Edgar Wever

  Uw infraproject afwegen via de Wikken&Wegentool

  21 november 2013 Lees verder