Dorine Wesel | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Dorine Wesel

Senior adviseur

Ik werk als senior adviseur het liefst met mensen aan hun eigen bezieling en die van hun organisaties als bron van ontwikkeling in alle soorten van organisaties.

About me

"Mijn kernwoorden zijn: levensvragen, zingeving/bezieling, ‘de essentie’ en betrekkingen tussen mensen. Ik wil bijdragen aan zingeving en bezieling van mensen, ik wil organisaties betere omgevingen laten worden waar mensen elkaar bezielen, waar meer voldoening te halen valt . Ik wil organisaties en leiders helpen dat zij bijdragen aan het toevoegen van waarde van mensen aan elkaar en aan de doelstellingen van de organisatie . “Hoe kunnen we werk zinvoller maken”, is mijn drijfveer. Of met dank aan Harry Künnenman ‘goed werk doen’.

Met veel passie zet ik het werken aan jezelf en aanzingeving om je heen, in , bij het leiderschapsprogramma On Purpose, waar ik vaste begeleider ben. In oktober start de vierde leergang .

Ik zet dialoogvoering in, begeleid trage vragen, ontwikkel en begeleid teams, geef intervisie en bied individuele coaching. Maar rollen als vertrouwenspersoon/onderzoeker om ‘verziekte/verwaarloosde culturen’ op te sporen (diagnoses) , zijn ook aan mij besteed als onderdeel van verandertrajecten. De plekken, waar ik dit graag wil doen, zijn maatschappelijk geëngageerde organisaties waaronder de gezondheidszorg. Heel specifiek de spreekt de palliatieve zorg (mij aan omdat dit een omgeving is waar de zijnsvraag , de essentie van leven, min of meer vanzelfsprekend op tafel ligt." Deze zienswijze inspireert mij ook bij organisatie ontwikkeling en verandertrajecten Want mijns inziens geldt dat als mensen in hun werk ook oprecht aangesproken worden en zich laten aanspreken op hun kern of essentie, de veranderingsprocessen boeiender en effectiever verlopen.

Mijn werk

 • Thema's bij verandertrajecten; professionalisering van mensen (leidinggevenden en medewerkers) om hen doelgericht en gemotiveerd hun werk en hun eigen ontwikkeling ter hand te laten nemen
 • de diagnose en beschouwing op verandervraagstukken
 • de organisatie en implementatie van het veranderingsproces.

Mijn stijl
Daarin kom je ook mijn meervoudige en praktische manier van kijken en handelen tegen. Ik werk vanuit het bij elkaar brengen van mensen, ideeën en ‘werelden onder het motto: er is niet één waarheid. Ik geloof erin dat de uitkomsten rijker worden als we de verschillen benutten; wat niet vanzelf een geolied proces is!. In de geest van het bovenstaande organiseer ik vanuit de leiderschapsgroep met collega's ook jaarlijks een week in Italië : in een prikkelarme omgeving werken aan jouw bezieling en inspiratie en die van je omgeving/ organisatie. Zie de leiderschapssite van Twynstra Gudde.

"De kortste weg van veranderen is meestal niet de snelste weg: het vraagt aandacht, diepgang en geduld"

Opleidingen

Leiderschapsprogramma 'On Purpose'

Onze 1e module start op maandag 7 oktober 2019

Leiders van de toekomst laten zich zien, staan ergens voor. Ze durven richting te kiezen en te volharden. Je herkent ze aan hun moedige kwetsbare houding. Ze verstaan de kunst een dialoog te voeren, even stil te staan en te reflecteren op zichzelf. Ze nemen hun aandeel in het grotere geheel en hebben zo direct invloed op de ontwikkelingen van morgen.

Leiderschapsontwikkeling Bekijk opleiding Bekijk alle opleidingen

Masterclass 'Verandermanagement'

Nieuwe data volgen spoedig! Maak uw interesse vast kenbaar!

Veranderingen zijn in alle organisaties aan de orde van de dag. Cultuurveranderingen, reorganisaties, integratie van bedrijfsonderdelen, efficiencyprogramma's en professionaliseringsprogramma's buitelen over elkaar heen. Ze hebben allemaal te maken met het veranderen van de organisatie. Ben jij als (programma)manager of adviseur betrokken bij een dergelijke verandering? Dan reikt onze masterclass jou de helpende hand.

EerstelijnszorgGemeentenMobiliteit en infrastructuurWaterCareCureRuimtelijke ontwikkelingEnergie VerandermanagementOrganisatieontwikkelingLeiderschapsontwikkeling Bekijk opleiding Bekijk alle opleidingen

Blogs

 • leiderschap in nieuwe samenwerkingsverbanden

  29 mei 2013 Lees verder
 • Kleurentest actueel en waardevol instrument

  15 mei 2013 Lees verder
 • Enkele gouden regels voor cultuurverandering

  15 mei 2013 Lees verder
 • leiderschap in nieuwe samenwerkingsverbanden

  29 mei 2013
 • Kleurentest actueel en waardevol instrument

  15 mei 2013