Dolf Scholte | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Dolf Scholte

Partner

Hoe komen grote vastgoedprojecten in bestuurlijk en politiek gevoelige omgevingen tot stand? Plankwaliteit is belangrijk. Maar als een project ontspoort, komt dat meestal door andere factoren. Bijvoorbeeld doordat eigenbelang prevaleert boven samenwerkingsbelang. Het is mijn specialiteit om zulke projecten vlot te trekken. Wat ik daarvoor inbreng is kennis van vastgoed, strategisch inzicht en de capaciteit om conflicten te beheersen.

About me

Bij complexe vastgoedprojecten zoals de realisatie van een stadhuis, een universiteitsgebouw of een groot laboratorium maak ik telkens mee hoe veranderende inzichten, een verschillende inschatting van risico’s en divergerende politieke belangen een project kunnen lamleggen. Het is mijn rol om als neutrale factor alle partijen een spiegel voor te houden, het gezamenlijke doel scherp te krijgen en het proces weer op de rails te zetten.

Mijn kracht is, dat ik in korte tijd een situatie kan analyseren. Waar emoties soms hoog oplopen, kan ik zaken uit de verhitting krijgen. Ik neem de belangen van alle partijen in een samenwerking serieus, maar ik ben ook een vakman en ik doorzie wanneer belangen te zwaar worden aangezet. Vaak zijn risico’s van een project niet helder en is niet duidelijk bij wie ze liggen. Ik kom met voorstellen om die contractueel te vertalen en te beheersen. Blijkbaar heb ik de autoriteit waardoor mensen bereid zijn mij te volgen. Ik stel hoge eisen aan het eindresultaat. Als er iets te behalen valt qua architectuur of functieverbetering, dan ga ik ervoor, maar ik kijk wel heel goed om me heen of iedereen nog aan boord is. Dat is voor een succesvol project essentieel.

Blogs

  • Flexibel kantoorconcept gemeente Den Haag

    02 september 2013 Lees verder
  • Renovatie faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen TU Delft

    16 juli 2013 Lees verder