Dik van Manen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Dik van Manen

Senior adviseur

Wetten en regels zijn een juridische gereedschapskist waarmee al naar gelang de behoefte onderdelen kunnen worden ingezet voor een creatieve oplossing. Als jurist en adviseur contracteren en aanbesteden ben ik op zoek naar deze creatieve oplossingen voor complexe aanbestedings- en contracteringsvraagstukken.

About me

Ik organiseer de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer met als doel een project waarop alle betrokken partijen met tevredenheid terugkijken. Samenwerking heeft, naast een organisatorische, relationele en intermenselijke kant ook juridische raakvlakken. Samenwerking wordt daarom mede bepaald door de keuzes die in de aanbestedingsprocedure en het contract zijn gemaakt. Complexiteit van het project en de samenwerking breng ik terug naar een hanteerbare contracterings- een aanbestedingsstrategie en overzichtelijke contracten. Contracten, met realistische afspraken en een evenwichtige risicoverdeling. Voor partijen een helder spoorboekje bij de invulling van hun samenwerking.

Ik adviseer opdrachtgevers over de specifiek juridische aspecten van hun project en hun relatie met de opdrachtnemer. Verschillen van inzicht over afspraken in het contract, geschillen en claims. Ik geef inzicht in de juridische positie en verzorg legal audits, due diligence onderzoeken en second opinions. Bij geschillen ga ik als mediator met partijen op zoek naar een oplossing die recht doet aan ieders belang.

Mijn praktijk omvat projecten in de infrastructuur, de utiliteitsbouw en gebiedsontwikkeling waarbij juridische, organisatorische en samenwerkingsaspecten samen komen.

Ik was betrokken bij diverse grotere (Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, Uithoflijn in Utrecht, gebiedsontwikkeling Anna’s Hoeve Hilversum) en kleinere projecten. Naast de verschillende varianten in bouwcontracten, dagen samenwerkingsrelaties in de publiek-publieke en publiek-private omgeving mij in het bijzonder uit.

De basis van mijn advisering vormt een gedegen en actuele kennis van de geldende wet- en regelgeving. Deze kennis combineer ik met praktische proces- en projectmanagement ervaring. Kennis van de opdrachtgeversorganisaties, de processen en belangen die een rol spelen bij de samenwerking en de realisatie van een project, stellen mij in staat om over de grenzen van (juridische) vraagstukken heen te kijken. Zo kan ik in alle gevallen het juiste gereedschap voor het project inzetten. 

Praktisch organiseren en beheerst uitvoeren

Blogs

  • Juristen in de bouw moeten hun plaats kennen

    12 mei 2017 Lees verder
  • Bestuursovereenkomsten als basis voor gezamenlijke ontwikkeling

    20 januari 2017 Lees verder
  • Wat betekent de nieuwe Aanbestedingswet voor u?

    28 september 2016 Lees verder