Dik van Manen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Dik van Manen

Senior adviseur

Wetten en regels zijn onderdeel van de (juridische) gereedschapskist waarvan al naar gelang de situatie onderdelen kunnen worden ingezet voor de creatieve oplossing die een project vraagt. Als jurist en adviseur contractering en aanbesteding ben ik voortdurend op zoek naar deze creatieve oplossingen voor complexe aanbestedings- en contracteringsvraagstukken.

About me

Ik organiseer de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer met als doel een project waar betrokken partijen met tevredenheid op terugkijken. Samenwerking heeft, naast een organisatorische, relationele en intermenselijke aspecten ook een juridische invalshoek. Samenwerking wordt mede bepaald door de keuzes die in de aanbestedingsprocedure en het contract zijn gemaakt.

Ik breng complexiteit van uw project en de samenwerking terug naar een hanteerbare contracterings- een aanbestedingsstrategie en overzichtelijke contracten. Contracten, met realistische afspraken en een evenwichtige risicoverdeling. Voor partijen een helder spoorboekje bij de invulling van hun samenwerking. Naast bouwcontracten ook bestuursovereenkomsten en projectovereenkomsten tussen publieke partijen waarin afspraken over samenwerking en randvoorwaarden voor de uitvoering van een project zijn vastgelegd.

Ik adviseer opdrachtgevers over de juridische aspecten van hun project en hun relatie met de opdrachtnemer. Verschillen van inzicht over afspraken in het contract, geschillen en claims. Ik geef inzicht in de juridische positie en verzorg legal audits, due diligence onderzoeken en second opinions. Bij geschillen ga ik als mediator samen met partijen op zoek naar een oplossing die recht doet aan ieders belang.  

Mijn praktijk omvat projecten in de infrastructuur, de utiliteitsbouw en gebiedsontwikkeling waarbij juridische, organisatorische en samenwerkingsaspecten samen komen.

Ik ben betrokken bij diverse grote (Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, gemeente Amsterdam, project De Entree, European Patent Office, ViA15) en kleinere projecten. Naast de verschillende varianten in bouwcontracten, dagen samenwerkingsrelaties in de publiek-publieke en publiek-private omgeving mij in het bijzonder uit.

De basis van mijn advisering vormt een gedegen en actuele kennis van de geldende wet- en regelgeving. Deze kennis combineer ik met praktische ervaring op het gebied van proces-, project- en contractmanagement. Kennis van de opdrachtgeversorganisaties, de processen en belangen die een rol spelen bij de samenwerking en de realisatie van een project stellen mij in staat om over de grenzen van (juridische) vraagstukken heen te kijken. Zo kan ik in alle gevallen het juiste stuk juridisch gereedschap voor uw project inzetten.

Praktisch organiseren en beheerst uitvoeren

Blogs

 • Dik van Manen

  Juristen in de bouw moeten hun plaats kennen

  12 mei 2017 Lees verder
 • Dik van Manen

  Bestuursovereenkomsten als basis voor gezamenlijke ontwikkeling

  20 januari 2017 Lees verder
 • Wat betekent de nieuwe Aanbestedingswet voor u?

  28 september 2016 Lees verder