Danielle van Steeg | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Danielle van Steeg

Adviseur

Als adviseur bij Twynstra Gudde voer ik verschillende opdrachten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling met een focus op samenwerking en governance.

About me

Mijn expertise ligt op het gebied van het inrichten en vormgeven van samenwerking bij campus- en clusterontwikkelingen. Het hierin verbinden van de zogenaamde triple helix; overheden, onderwijs en ondernemingen. Ik ben betrokken geweest bij het procesmanagement van de Brainport Industries Campus in Eindhoven voor de high-tech maakindustrie, waarbij de combinatie van conceptontwikkeling, governance en de gebiedsontwikkeling zorgde voor een project waar ik mij met plezier in kon vastbijten. Ook bij het vormgeven van The Hague Humanity Hub, een ontwikkeling voor de sector vrede en recht in Den Haag, lag voor mij de uitdaging in het samenbrengen van de verschillende belangen en partijen. De website www.campuscluster.nl geeft een kijkje in de keuken van mijn dagelijks werk bij cluster- en campusontwikkelingen.

Voor de gemeente Westvoorne vervul ik momenteel de rol van proces- en projectmanager voor de glastuinbouwsanering en het glasintensiveringsgebied Tinte. Een boeiende opgave waarbij gestreefd wordt naar een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit door middel van het saneren van glastuinbouwbedrijven in de duinrand en het open polderlandschap. Deze bedrijven, maar ook nieuwe bedrijven, kunnen zich vervolgens in het intensiveringsgebied vestigen. Een opdracht waarbij belangen, samenwerking en onderhandelingen de basis vormen op tot resultaat te komen. Mijn rol komt met name tot uiting in het aanjagen en verbinden van mensen en partijen om zo tot resultaat te komen.

Met mijn achtergrond als planoloog en vastgoedkundige ben ik vooral geĆÆnteresseerd in hoe samenwerking en ondernemerschap van zowel de overheid als de burger een plek krijgt in het realiseren van ruimtelijke plannen, waarbij publieke en private belangen worden afgewogen en verantwoordelijkheden worden verdeeld. Voor wie wordt er ontwikkeld, wat is de impact hiervan en hoe sluit dit aan bij de wensen en beelden die in de maatschappij leven? Met mijn liefde voor Berlijn trek ik graag de parallel tussen de Nederlandse en de Berlijnse ruimtelijke ontwikkeling, ten slotte liggen de mogelijke oplossingen juist voorbij de bekende grenzen.

Als analytische aanpakker en sterke organisator ga ik altijd doeltreffend te werk. Door mijn energieke houding weet ik anderen te motiveren om net die extra stap te zetten. Ik ben nieuwsgierig en onderzoekend, vraag door en kom met creatieve oplossingen. 

Gebiedsontwikkeling in dialoog met de betrokken stakeholders daar ligt mijn passie