Cees van Schie | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Cees van Schie

Senior adviseur

Cees van Schie heeft bijna 15 jaar ervaring als beleid- en organisatieadviseur waarvan ruim 11 jaar bij Twynstra Gudde. Hij richt zich in zijn advisering op complexe beleid-, strategie en organisatievraagstukken gericht op effectief organiseren en programmeren van beleid, verandering en uitvoering in de wereld van mobiliteit en infrastructuur en de organisaties die hierin opereren. Hij is gespecialiseerd in de spoormarkt.

About me

Cees adviseert bestuurders, managers en beleidsprofessionals over de vorming van beleid en strategie, vormgeving van programma’s en projecten. Hij diagnosticeert organisaties en veranderopgaven en hij evalueert programma’s en uitvoeringsorganisaties. Cees is een resultaatgerichte adviseur met oog voor gezamenlijke belangen. Hij werkt vanuit een inhoudelijke basis met een uitstekend gevoel voor verhoudingen en belangen. Cees doorgrondt snel het vraagstuk, is analytisch sterk en hij kan complexe vraagstukken op eenvoudige wijze over het voetlicht brengen, zowel schriftelijk als mondeling.

Voorbeelden van succesvolle adviezen van Cees zijn de implementatie van de nieuwe institutionele ordening in de spoorsector (http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2004/12/21/beheer-en-vervoerconcessie-spoor.html), de evaluatie van de spoorwetgeving, het kabinetsstandpunt (http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/persberichten/2009/06/19/evaluatie-spoorwetgeving.html) en het toekomstgerichte onderzoek naar het CBR (http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/01/24/toekomstgericht-onderzoek-cbr.html).