Bram den Engelsen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Bram den Engelsen

Partner

Ziekenhuizen en andere zorginstellingen staan voor grote strategische keuzes. Wat is een toekomstbestendige, onderscheidende en geloofwaardige positionering? Wat kunnen en willen wij voor welke doelgroepen betekenen, en wat betekent dat voor onze organisatie?

About me

Met die strategische vragen ben ik dagelijks bezig. En aan het vinden van passende antwoorden, in dialoog met bestuurders en professionals, daaraan ontleen ik dagelijks voldoening. Daarbij combineer ik scherpe analyses en beproefde methodieken met een inspirerende verwoording en verbeelding van strategische keuzes.

Als senior partner bij de adviesgroep Strategy Counsellors van Twynstra Gudde adviseer ik op de gebieden strategievorming, positionering en strategische marketing. Voorts begeleid ik fusie- en samenwerkingstrajecten en adviseer ik bij businessplannen en financieringsvraagstukken. Sinds 2005 is de zorg mijn primaire werkterrein. Daarvoor was ik werkzaam als strategieadviseur voor bestuurders en directies van grote dienstverlenende organisaties, in het bedrijfsleven en in de semi-publieke sector. En daarvoor heb ik zelf twaalf jaar management- en directiefuncties in de dienstensector vervuld. Al met al kijk ik vooruit op basis van bijna 35 jaar werkervaring.

Verder ben ik docent bij de Academie voor Medisch Specialisten. Kennis en nieuwe inzichten fascineren mij. Via twee boeken (waaronder ‘Marketing voor zorgverleners’) en vele artikelen draag ik zelf ook bij aan kennisverspreiding en inspiratie.

Markten & Sectoren

Cure, Eerstelijnszorg, Care

Blogs

  • Voor meer informatie: onze themasite "Strategie in de zorg"

    04 maart 2015 Lees verder
  • Creatieve destructie in Dokkum: wie volgt?

    24 januari 2015 Lees verder
  • Onzin over patiëntenkeuze

    10 januari 2015 Lees verder