Bouke Nederhof | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Bouke Nederhof

Adviseur

Als organisatieadviseur help ik (overheids)organisaties met het versterken van hun programma’s en opgavegericht werken. Dit betekent dat ik in zowel de voorbereiding, de uitvoering als de afronding van deze trajecten help om de werkwijzen inhoudelijk èn methodisch goed in te richten.

About me

Dat doe ik door:

  • trainingen te begeleiden over de methodiek van project- en programmamanagement (hoe werkt het?)
  • te adviseren over de inrichting en de governance van programma’s (hoe organiseren we het?)
  • te adviseren over het structureren en vormgeven van inhoudelijke programmalijnen en het koppelen van inspanningen
  • (team)coaching en het begeleiden van programmamanagers en –teams in de praktijk (hoe gaan we het doen?)
  • tijdelijk mee te werken aan programma’s in de rol van programmamanager of -secretaris.

Op die manier zorg ik ervoor dat de keuze om te werken met een programma of middels opgavegericht werken de organisatie daadwerkelijk gaat helpen om opgaven effectiever aan te pakken en doelen sneller te behalen. Ik houd ervan pragmatisch aan de slag te gaan en ideeën die op papier staan concreet te maken en in de praktijk werkend te krijgen.

Door mijn werkervaring binnen het bedrijfsleven en als ambtenaar binnen het sociaal domein en economische zaken, kan ik me goed verplaatsen in de mensen die ik tegenover me heb. Door diezelfde achtergrond ligt mijn inhoudelijke affiniteit bij triple-helixsamenwerkingen, human capital en onderwijs-arbeidsmarktvraagstukken, sociaal domein en duurzaamheid.

Opleidingen

Training 'Programmamanagement' (2 blokken)

1e blok op 1 en 2 oktober 2019 met 2e blok op 12-13 november 2019

Met deze training leg je een stevig fundament voor het mooie vak van programmamanagement. We besteden aandacht aan zowel de (inter)menselijke als de methodische kant van programma’s en raken alle aspecten waarmee je in programma’s te maken krijgt. Hiermee ben je beter in staat je eigen opgave tot een succes te maken. Deze training bestaat uit twee blokken van 2,5 dag.

Programmamanagement Bekijk opleiding Bekijk alle opleidingen