Aziza Aachiche | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Aziza Aachiche

Senior adviseur

Huisvesting kan het welzijn van mensen positief beïnvloeden en professioneel vastgoedmanagement draagt bij aan gezonde bedrijfsvoering. Mijn vak is het ontwikkelen en tot realisatie brengen van huisvestingsconcepten en vastgoedstrategieën voor de (langdurige) zorg. Door mijn brede kennis en mijn aanpak help ik bestuurders en managers haalbare doelstellingen te managen en risico's en onzekerheden te beheersen.

About me

Samen met opdrachtgevers in de gezondheidszorg, en specifiek in de care/ouderenzorg, werk ik aan de ontwikkeling en realisatie van passende huisvesting.  Maatschappelijke bijdrage en zakelijkheid kunnen naar mijn mening goed samen in de zorg, ook in de huidige werkelijkheid. Vanuit een solide visie een omgeving creëren die optimaal bijdraagt aan het welzijn van patiënten of mensen die aanspraak maken op langdurige zorg, en waar betaalbare zorg op een efficiënte manier georganiseerd kan worden, is mijn drijfveer.

De huidige ontwikkelingen in de zorg vragen om anders denken en anders handelen, ook voor het vastgoed. Verantwoordelijkheden over investeringsbeslissingen geven soms stress: is dit wel verantwoord? Overheidsmaatregelen en beleidswijzigingen zorgen voor veel onzekerheid: doe ik nu wel het goede? Kan ik het betalen? Is het wel toekomstbestendig? Wat willen de (potentiële) zorg-en/of woonklanten eigenlijk? Ik help antwoorden te krijgen op deze vragen.

De langetermijn scope van een vastgoedstrategie dwingt om over de toekomst(scenario's) van de zorgorganisatie na te denken

Blogs

  • Carebnb; als het thuis even niet gaat

    28 september 2016 Lees verder
  • Carebnb als concept voor Het Nieuwe Gasthuis

    23 juli 2015 Lees verder
  • “Vastgoed: ook in bezuinigingstijd ruimte maken voor innovatie”

    02 oktober 2013 Lees verder