Arjan Raatgever | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Arjan Raatgever

Adviseur

Maatschappelijke vraagstukken en hun achterliggende dynamiek fascineren mij, en vooral hoe we daar een positieve bijdrage aan kunnen leveren. Mijn hart gaat uit naar opgaven in het ruimtelijke domein, zoals binnenstedelijke herontwikkeling en energietransitie in de gebouwde omgeving. Met veel plezier draag ik bij aan oplossingen als adviseur, project- en procesmanager.

About me

Mijn focus ligt op het vormen van gemeenschappelijke proposities vanuit uiteenlopende ambities. Op het vertalen van proposities naar plannen. En op het inrichten en ondersteunen van (samenwerkings)organisaties om deze plannen te realiseren. Ik gebruik daarbij mijn creativiteit, verbindende vaardigheden, resultaatgerichtheid en analytisch vermogen.

Ik heb ervaring met de inrichting van kennisprojecten en -programma’s in het ruimtelijk(economische) domein en heb verschillende publicaties geschreven, onder andere over de gevolgen van organische gebiedsontwikkeling, aanpakken van winkel- en kantorenleegstand en de toekomst van binnensteden.

In mijn projecten werk ik meestal voor publieke en semipublieke opdrachtgevers, van verschillende soorten en schaalniveaus. Ik ben ook bedreven in het zelf aantrekken van deelnemers en financiering voor projecten, al dan niet in coalitie met anderen.

 

ara@tg.nl

Blogs

  • Arjan Raatgever

    Birmingham: stad in transitie

    26 oktober 2017 Lees verder