Arjan Loesink | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Arjan Loesink

Adviseur

Hedendaagse wateropgaven beperken zich doorgaans niet tot het vinden van een technische oplossing. Door de vervlechting met beleidsthema`s als ruimte, klimaat en economie, zijn het complexe samenwerkingsopgaven. Door mijn achtergrond in de ruimtelijke ordening en mijn sterke analytische vaardigheden, ben ik in staat om snel tot de kern van deze vraagstukken te komen. Vanuit mijn maatschappelijke betrokkenheid hecht ik er veel waarde aan om hierbij de belangen van partneroverheden en partijen uit de samenleving mee te nemen.

About me

Voorbeelden van mijn opdrachten zijn het optimaliseren van samenwerkingsverbanden in de waterketen en evaluatieonderzoeken (onder andere rekenkameronderzoek) voor waterschappen. Deze evaluatieonderzoeken voer ik gestructureerd en toekomstgericht uit, waarbij leren van het verleden centraal staat.

Markten & Sectoren

Water, Overheid

Opleidingen

Nieuwe ontwikkelingen voor het waterschap

Maandag 17 juni 2019 van 09.00-17.00 uur

Nederland staat voor grote uitdagingen. De waterschappen spelen daarin een sleutelrol. Denk aan het klimaatbeleid, de Omgevingswet en de transitie naar een circulaire economie. De training ‘Nieuwe ontwikkelingen voor het waterschap’ geeft bestuurders van waterschappen inzicht in de consequenties voor hun waterschap en biedt praktische handvatten om aan de slag te gaan.

Water Bekijk opleiding Bekijk alle opleidingen

Blogs

  • De Omgevingswet: kansen en uitdagingen voor de nieuwe waterschapsbestuurder

    21 maart 2019 Lees verder
  • De Omgevingswet: de waterschapsbestuurder aan zet?

    18 september 2017 Lees verder
  • De Omgevingswet: Het waterschap als omgevingspartner

    25 juli 2017 Lees verder