André Schaminée | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

André Schaminée

adviseur

Ik ben oprichter Is Ook. Is Ook brengt het vakmanschap van Twynstra Gudde en de creatieve kracht van vooraanstaande ontwerpers en beeldend kunstenaars bijeen. Ik geloof dat veel vraagstukken van deze tijd niet meer worden vlotgetrokken met een rapport. Samen met mijn netwerk van design thinkers, social designers en beeldend kunstenaars, ontwerp ik daarom wenkende perspectieven die mensen verleiden om in beweging te komen. Creativiteit die niet alleen inspireert en verwondert, maar die ook daadwerkelijk impact heeft!

About me

Ik leef met mijn ogen en oren open. Enkele jaren geleden viel het mij op dat ontwerpers en kunstenaars dikwijls onderzoek doen naar dezelfde vraagstukken als mijn opdrachtgevers en ikzelf, maar dat zij andere observaties maken, andere vragen stellen en andere interventies voorstellen. Ik hoor bij mijn opdrachtgevers vaak de wens om zaken slimmer, innovatiever, onorthodoxer, of out-of-the-box te doen. Die wens heb ik zelf ook. Daarom ben ik de creatieve kracht van mijn netwerk gaan ontsluiten. Sindsdien heb ik vele strategieën ontworpen voor (semi-)overheden en bedrijven. De aanpak van //socialdesign is bijzonder geschikt om nieuwe perspectieven te vinden voor een taaie vraag. En om nieuwe relaties te bouwen tussen overheden en burgers, of een corporatie en haar huurders of een bedrijf en haar klanten. Enkele voorbeelden: * ik help verschillende gemeenten vorm te geven aan het begrip 'uitnodigende overheid'. * voor rijkswaterstaat maken we een innovatieve strategie voor langdurige bouwhinder. * voor een corporatie maken we, bottom-up, een strategie om huurders nauwer te betrekken bij beheer & onderhoud. Goede ideeën alléén zijn naar mijn overtuiging niet voldoende. Door mijn kennis van samenwerken en veranderen kan ik u helpen om deze ook daadwerkelijk te implementeren. Zo onstaat er beweging die leidt tot duurzame impact.

Adviseren met ogen en oren open

Blogs

  • Case A9 Gaasperdammerweg opgenomen in internationaal praktijkboek over Design Thinking

    09 februari 2016 Lees verder
  • Debatten, lezingen en publicaties social design

    04 september 2014 Lees verder
  • Help: de burger participeert!

    07 februari 2014 Lees verder