Amir Sharafkhani | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Amir Sharafkhani

Adviseur organisatiekunde

About me
Ik help publieke organisaties bij het creëren van structuur en duidelijkheid en het verbeteren van samenwerking. Hierbij bijzonder aandacht voor de thema's zelfsturing / zelforganisatie en de samenwerking rondom bedrijfsvoering. Dit doe ik vanuit de rol van onderzoeker, projectleider en procesbegeleider, met kennis en ervaring op het gebied van organisatieinrichting, veranderkunde en projectbeheersing. In mijn opdrachten heb ik veel aandacht voor het betrekken en motiveren van medewerkers, management en andere belanghebbenden. Opdrachtgevers beschrijven mij als iemand die goed luistert en snel tot de essentie komt, gestructureerd te werk gaat en anderen weet mee te krijgen. 
 
Voorbeelden van opdrachten zijn:
- ontwerpen van een nieuw organisatiestructuur inclusief een opschalingsmodel, passend bij het principe van zelforganisatie
- opstellen van een programmaplan voor de doorontwikkeling van zelforganiserend werken en de samenwerking met bedrijfsvoering
- opstellen en verbeteren van de werkprocessen, inclusies de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
- verbeteren van de verbinding en samenwerking tussen zelfsturende teams en bedrijfsvoering, door o.a. het herijken van kaders en aanwijzen van aandachtsfunctionarissen
- onderzoeken van en adviseren over de samenwerking tussen het bestuur en de centrale cliëntenraad, met aandacht voor structuur, proces en relatie
- verbeteren van bewustzijn en uitvoering van kwaliteitsmanagement (PDCA).
Komen tot merkbare en blijvende organisatieverbetering door aandacht voor structuur, proces en samenwerking

Markten & Sectoren

Care, Cure

Blogs

  • Congres zelfsturing: belangrijkste tips over management, coaching en bedrijfsvoering (deel 2)

    06 maart 2019 Lees verder
  • Congres zelfsturing: belangrijkste tips over visie, kaders en cultuur (deel 1)

    06 februari 2019 Lees verder
  • Trouw - Thuiszorgorganisatie Cordaan stopt met zelfsturing, wie volgt?

    08 januari 2019 Lees verder