Aline te Linde | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Aline te Linde

Senior adviseur en procesmanager

Ik adviseer organisaties met duurzame ambities over strategieontwikkeling en -realisatie en risicomanagement. Ook begeleid ik processen om complexe vraagstukken aan te pakken, met name op het gebied van klimaatadaptatie en waterbeheer. Dat doe ik door verschillende partijen bij elkaar te brengen en samen tot resultaat te komen. Ik wil beweging en impact creëren, en daarmee een duurzame verandering realiseren.

About me

Risico, adaptatie en veerkracht

Onze leefomgeving, inclusief ons watersysteem, is complexer en kwetsbaarder geworden. Klimaatverandering en ruimtelijke ontwikkelingen zorgen voor complexe fysieke en maatschappelijke opgaven en risico's, zonder eenduidige oplossingen. Organisaties proberen risico’s van veranderingen in te schatten en te managen, en moeten omgaan met onzekerheid wanneer ze maatregelen overwegen. Dat kan door het adaptief programmeren van maatregelen. Tegelijkertijd is het belangrijk om veerkracht te ontwikkelingen om met onverwachte gebeurtenissen om te gaan.

Procesmanagement en advies

In deze context ondersteun ik organisatie met toekomstgericht werken, risicomanagement, adaptatie en veerkracht (resilience). Ik begeleid het proces waarbij we scenario's en een adaptief programma opstellen. Om beweging te realiseren is het belangrijk om een ambitieus doel te stellen. Ook help ik beslissers bij het onderscheiden van feiten en meningen, doordat ik een stevige inhoudelijke basis heb in waterveiligheid, watervoorziening, milieu en klimaat. Ik help om te komen tot een bestuurlijk complexe beslissing, bijvoorbeeld het aanpassen van beleid na strategisch onderzoek.

Mensenwerk

In alle situaties geldt dat het mensenwerk is. Zowel het bedenken van de oplossing, als het uitvoeren ervan. Ik doorzie vaak snel wat beter kan in een organisatie, of wat nog mist. Ik kan processen versnellen, zodat we vooruit komen en doelen bereiken. Tijdens een proces met veel onzekerheden en werken aan strategieën die zich richten op de toekomst, is het belangrijk om te genieten van de reis en het nu te waarderen. Daarom is mijn motto 'hoera, het is vandaag!'.

Opdrachtgevers typeren mij als betrokken, doelgericht en innovatief.

Hoera, het is vandaag!

Blogs

  • Procesmanagement: een saai woord voor een onmisbare vaardigheid

    12 september 2017 Lees verder
  • Zelfsturende teams en intrinsieke motivatie in de publieke sector

    25 maart 2015 Lees verder
  • MLV, wat kunnen we ermee? Een oproep aan waterschappen om hun MLV strategie te bepalen.

    11 maart 2015 Lees verder