Aline te Linde

Senior adviseur

Ik adviseer bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders over organisatievragen in de waterwereld. Wat ik het liefste doe is het oplossen van complexe vraagstukken en het bij elkaar brengen van verschillende partijen om zo tot een duurzaam resultaat te komen. Mijn expertises zijn strategie ontwikkeling, samenwerken en risicomanagement.

About me

De samenleving, inclusief ons watersysteem, is complexer en kwetsbaarder geworden. Klimaatverandering, ruimtelijke ontwikkeling en sociaaleconomische verandering zorgen in toenemende mate voor complexe fysieke en maatschappelijke opgaven, zonder eenduidige oplossingen. Organisaties proberen risico’s van veranderingen in te schatten en te managen, en moeten omgaan met onzekerheid wanneer ze maatregelen overwegen. Vaak moeten medewerkers van organisaties onderhandelen voordat een keus gemaakt kan worden.

In deze context ondersteun ik beslissers bij het onderscheiden van feiten en meningen, doordat ik een stevige inhoudelijke basis heb in waterveiligheid, watervoorziening, milieu en klimaat. Ik help om te komen tot een bestuurlijk complexe beslissing, bijvoorbeeld het aanpassen van beleid na strategisch onderzoek, of genereer juist stuurinformatie voor dagelijkse beslissingen van een projectmanager. In alle situaties geldt dat het mensenwerk is. Zowel het bedenken van de oplossing, als het uitvoeren ervan. En het verbeteren van organisaties, van mensenwerk, daar zijn wij goed in! Ik doorzie vaak snel wat beter kan in een organisatie, of wat nog mist. Ik kan processen versnellen, zodat we vooruit komen en doelen bereiken. Opdrachtgevers typeren mij als betrokken, doelgericht en innovatief.

No risk, no fun! Risico stamt uit het Latijn: riscare betekent durf. In deze context is risico positief, het gaat om het optimaal benutten van mogelijkheden.

Blogs

  • Procesmanagement: een saai woord voor een onmisbare vaardigheid

    12 september 2017 Lees verder
  • Zelfsturende teams en intrinsieke motivatie in de publieke sector

    25 maart 2015 Lees verder
  • MLV, wat kunnen we ermee? Een oproep aan waterschappen om hun MLV strategie te bepalen.

    11 maart 2015 Lees verder