Alésha ten Berge | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Alésha ten Berge

Adviseur

Onderwijs heeft een belangrijk aandeel in de vorming en ontwikkeling van mensen. Naar mijn mening is het daarom essentieel dat het onderwijs goed (georganiseerd) is. Als adviseur onderwijs zet ik mij daar graag voor in.

About me

Eigenschappen die mij typeren zijn (maatschappelijk) betrokken, ambitieus, analytisch en organisatorisch sterk. Ik heb een achtergrond in de bestuurs- en organisatiewetenschap en de arbeids- en organisatiepsychologie. In mijn werk combineer ik mijn kennis van beide disciplines door zowel oog te hebben voor politiek-bestuurlijke als persoonlijke verhoudingen en gedragingen in (onderwijs)organisaties. Ik ben ervan overtuigd dat aandacht voor het gedrag van betrokken actoren, beleid effectiever kan maken. In mijn advieswerk richt ik mij op diverse organisatievraagstukken in het onderwijs, in het bijzonder op het gebied van:

• Verandermanagement
• Strategie- en beleidsvorming
• Organisatieontwikkeling 

In 2016 ben ik afgestudeerd met een onderzoek naar coping door docenten tijdens onderwijsvernieuwing en de factoren die daarop van invloed zijn. Een onderwerp waarin mijn interessegebieden mooi samenkomen. Samen met mijn collega’s en andere professionals in het onderwijsveld zoek ik naar manieren om het gesprek over dit onderwerp te faciliteren, bijvoorbeeld tijdens workshops en het event dat wij in 2017 georganiseerd hebben over dit thema. In 2018 ben ik gestart met een opleiding teamcoaching om mijn handelingsrepertoire op dit terrein uit te breiden. Heeft u interesse? Neem dan vrijblijvend contact met mij op!

"Educating the mind without educating the heart is no education at all" - Aristotle

Markten & Sectoren

Onderwijs

Blogs

  • Alésha ten Berge

    Hoe brengen we docenten in positie tijdens onderwijsvernieuwing?

    06 juni 2017 Lees verder
  • Alésha ten Berge

    Docentgedreven onderwijsvernieuwing: zonder wrijving geen glans

    07 februari 2017 Lees verder