Ageeth Telleman | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Ageeth Telleman

Managing partner

Managers en professionals in het publieke domein staan voor enorme uitdagingen. Zij bereiden hun organisaties voor op de ontwikkeling naar een netwerksamenleving. Flexibilisering en horizontale samenwerking – binnen en over de organisatiegrenzen heen – zijn daarbij een voorwaarde, om snel en effectief maatwerk te kunnen bieden voor maatschappelijke opgaven. Tegelijkertijd wordt van overheden verwacht dat zij risico’s onder controle hebben en de kosten beheersen. De kaasschaafmethode en structuuroplossingen zijn beperkt houdbaar. Het gaat steeds meer om het creëren van een duurzaam innovatieve organisatie(cultuur), waarin slimmer organiseren een continu proces is.

About me

Hoe kan ik u daarbij helpen?
Als adviseur begeleid ik al meer dan vijftien jaar overheidsorganisaties bij de duurzame ontwikkeling naar een innovatieve, flexibele organisatie(cultuur). Mijn achtergrond ligt op het snijvlak van veranderkunde en innovatieleer. Echte innovatie stopt niet bij een bestuurlijk plan maar wordt zichtbaar in werkende oplossingen, in succesvolle implementaties met aantoonbaar resultaat. Mijn kracht is een brug te slaan tussen de politiek-bestuurlijke wenselijkheid in plannen en de ambtelijke toepassing in de praktijk.

De rol van de professional is essentieel! Slimmer Organiseren is geen kwestie van het implementeren van een bestuurlijke blauwdruk voor uw organisatie, maar het steeds weer toepassen, leren en verbeteren door ambtenaren die samen met burgers en organisaties “midden in de modder staan”. Met behulp van vormen van ‘action learning’ en sociale innovatie begeleid ik veranderprocessen waar professionals zelf invulling geven aan het verbeteren en steeds weer slimmer organiseren van maatschappelijke opgaven, dienstverlening en ondersteunende (bedrijfsvoerings)processen.

De rol van de professional is essentieel!

Blogs

  • The digital future of government services

    31 januari 2019 Lees verder
  • Twynstra Gudde wil de Nederlandse democratie versterken

    21 november 2018 Lees verder
  • Innovatie overheid gaat sneller wanneer bedrijfsvoering direct meedoet

    26 januari 2016 Lees verder