Evaluaties en onderzoek Meer leren van evaluaties

Door een evaluatie of rekenkameronderzoek sámen op te pakken, leer je er meer van. En bereik je sneller wat je wilt bereiken.

Door een evaluatie of rekenkameronderzoek sámen op te pakken, leer je er meer van. En bereik je sneller wat je wilt bereiken.

Door te evalueren kun je nieuwe inzichten krijgen. En soms ook heb je een evaluatie nodig om je te verantwoorden. Bijvoorbeeld over de effecten van je beleid. Of je organisatie(verandering) op koers ligt. Of een project op tijd en binnen budget is opgeleverd. Of over het verloop of het resultaat van een samenwerking. In alle gevallen, kun je rekenen op een objectieve en deskundige begeleiding.

Beleid of wetgeving bijsturen (of juist niet)

 Als je doelgericht wilt werken, is het belangrijk je beleid regelmatig door te lichten. Of de wetgeving regelmatig te evalueren. Is alles nog wel actueel en doeltreffend? Of is bijsturing nodig? Wij helpen je aan heldere analyses en duidelijke aanbevelingen. Zodat je een helder onderscheid kunt maken tussen feiten, ervaringen in de praktijk en de conclusies die daaruit volgen. Daarbij kan het gaan om tussentijdse aanbevelingen, maar ook om resultaten en lessen aan het eind van een project. Inzicht waarmee je verder kunt.

Je organisatie(verandering) op koers houden

Staat je organisatie voor uitdagende opgaven, bijvoorbeeld op het gebied van samenwerking of zelfsturing? En wil je weten of je met de veranderingen nog op koers ligt? Dan gaan we niet alleen in gesprek met het management, maar ook met de medewerkers zelf. Hoe kijken jullie naar de organisatie? Waar zijn jullie trots op en waar moet meer aandacht voor komen? De verhalen geven je inzicht in wat beter kan en wat hiervoor nodig is. Zo weet je waar de organisatie staat. En welke stappen je moet zetten.

'Ook ná een evaluatie, helpen wij je graag. Bijvoorbeeld bij het doorvoeren van de aanbevelingen. Of bij het - beter - voortzetten van de samenwerking of het tot een goed einde brengen van het project of programma.'

Een samenwerking, project of programma verbeteren

Je kunt halverwege een project of programma kijken wat er goed gaat en waar en hoe het beter kan. Maar je kunt ook tegen het einde de resultaten en lessen op een rij zetten. Wij gaan in gesprek, houden je een spiegel voor en belichten de samenwerking, het project of programma vanuit verschillende invalshoeken. Met de uitkomsten kun je direct praktisch aan de slag. Het resultaat is dat het project of programma beter loopt. En dat mensen er met meer plezier aan werken.

Rekenkameronderzoek

Bij het begeleiden van een rekenkameronderzoek kijken onze adviseurs niet alleen terug, maar ook vooruit: met de ogen van de betrokkenen die in de praktijk met de onderzoeksresultaten aan de slag moeten. Dat helpt om de impact van de rekenkamer(commissie) te vergroten. En zorgt ervoor dat het onderzoekswerk niet alleen stand houdt op papier. Maar ook in de praktijk.

Cases

Cases

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.